В. С. Півень
Економічні інструменти розвитку сектору відновлюваної енергетики в ЄС та Україні
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.88.15
Дослідження розкриває теоретичні та практичні аспекти сектора зеленої енергетики. У статті порівнюється рівень розвитку сектора зеленої енергетики в Європейському Союзі та Україні. Приймаються різні показники, в тому числі частка енергії з відновлюваних джерел в Україні, взаємозв'язок між рівнем ВВП на душу населення і часткою відновлюваних джерел енергії в ЄС та Україні, а також структура поновлюваних енергоресурсів України та ЄС. в обліковий запис. У статті обговорювалася роль фінансових і нефінансових інструментів для розвитку сектора зеленої енергетики в країнах ЄС. У дослідженні говориться, що країни можна розділити на три групи, де в групу A входять країни з високорозвиненою сектором зеленої енергетики, до групи B – країни-учасниці з прогресом в переході на альтернативні джерела енергії, а в групу C – країни зі слабким чи ні прогресу в розвитку сектора відновлюваної енергетики. Дослідження пояснює вплив економічного процвітання в розвинених країнах на сектор відновлюваної енергетики. Він досліджує наявність дуже невеликої позитивної кореляції між незалежної змінної і залежною змінною. В цілому це демонструє відсутність кореляції між економічним станом дуже розвинених країн і рівнем їх екологічної ефективності. У статті пропонуються зміни в політиці для стабільного розвитку зеленої енергетики як в ЄС, так і в Україні. Перегляд існуючих середньострокових і довгострокових планів уряду і їх адаптація до поточних обставин, поступове скорочення субсидій і реформа ціноутворення на енергію, регулятивна спрямованість на енергоефективність, залучення приватних інвестицій за рахунок використання внутрішніх і донорських інвестицій визначаються як важливі дії для стабільного розвитку сектора зеленої енергетики.

Ключові слова: відновлювальні джерела енергії, зелена економіка, сталий розвиток, зелена енергія, альтернативні джерела енергії.

Розміщена в №2, 2020.

Інформація про автора(ів): ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ ПІВЕНЬ, студент Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ім. Олега Балацького Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту