Л. Г. МЕЛЬНИК, Л. В. ШАУЛЬСЬКА, Ю. O. МАЗІН, О. І. МАЦЕНКО, В. С. ПІВЕНЬ, В. В. КОНОПЛЬОВ
Сучасні тренди у виробництві відновлювальної енергії: аналіз витрат і ефективності
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.91.01
У статті проаналізовані сучасні тенденції у виробництві відновлювальної енергії. Було встановлено, що відновлювальні джерела енергії мають багато незаперечних переваг. Перш за все, вони набагато більш екологічні, ніж традиційні методи отримання енергії, засновані на спалюванні викопного палива. Ще одна перевага поновлюваних джерел енергії – їх поширення. На відміну від традиційних джерел енергетичного палива, якими володіють одиниці, відновлювальні джерела енергії доступні більшості жителів планети. Вважається, що сьогодні в країні існує ряд мотиваційних інструментів, які стимулюють розвиток зеленої енергетики. Було доведено, що способи стійкості енергетичного сектора пов'язані з трьома основними областями використання енергії: виробництво електроенергії; обігрів і охолодження приміщень; керування транспортними засобами. Застосовується система субсидування первинних інвестицій (закупівля та встановлення обладнання), а також комерціалізація «зеленої» електроенергії (витрати на вихід на ринок, часткове страхування ризиків). Визначено, що окремою сторінкою в формуванні альтернативної енергетики є суперництво двох напрямків її розвитку, заснованих на створенні концентрованих і деконцентрований (розподілених) електростанцій. Перша спрямована на концентрацію виробничих енергоблоків (сонячних батарей або вітрових турбін) в одній області. Другий напрямок пов'язаний з деконцентрацією джерел енергії, тобто розосередженням окремих потужностей як по території, так і за формами власності. Перехід на поновлювані джерела енергії має вирішальне значення для більшості країн. Це один з найважливіших кроків до забезпечення їх енергетичної незалежності і подальшої реструктуризації економічних систем в бік формування «зеленої» економіки. Примітно, що Україна разом з іншими країнами докладає в цьому свої зусилля.

Ключові слова: виробництво відновлюваної енергії, зелена енергія, сталий розвиток, підприємства відновлюваної енергетики.

Розміщена в №1, 2021.

Інформація про автора(ів): ЛЕОНІД ГРИГОРОВИЧ МЕЛЬНИК, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету, директор Науково-дослідного інституту економіки розвитку МОН України та НАН України у складі Сумського державного університету;
ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА ШАУЛЬСЬКА, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
ОЛЕНА ІГОРІВНА МАЦ

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту