О. В. КУЗЬМЕНКО, С. В. МИНЕНКО, С. В. ЛЄОНОВ, О. С. КВІЛІНСЬКИЙ
Модель бізнес-процесу автоматизованого моніторингу платежів у системі «Клієнт-Банк»
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.91.02
Інноваційний розвиток банківської діяльності зумовлює модернізацію у підходах до протидії легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. В статті розглядається питання фінансового моніторингу банківських операцій, які відбуваються без участі працівника банку через систему «Клієнт-банк». Було визначено перелік функцій, які виконує система «Клієнт-банк» в розрізі типів клієнтів: фізичних та юридичних осіб (в тому числі фізичних-осіб підприємців). Було виділено дві моделі бізнес-процесу автоматизованого моніторингу платежів, здійснених у системі «Клієнт-банк». Перша побудована модель описує загальні індикатори транзакцій, які мають ризик легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Друга – фокусується на специфічних особливостях функціоналу системи «Клієнт-банк» для юридичних осіб чи для фізичних осіб-підприємців. Було розглянуто ряд критеріїв ризиковості операції з точки зору легалізації кримінальних доходів. Розроблена модель бізнес-процесу враховує перевірку на приналежність учасника операції до країн, які не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжурядових організацій, приналежність учасника до політично значущих чи пов’язаних з ними осіб та на виведення капіталу за кордон, в тому числі до офшорних зон. Окрім цього, включені перевірки фінансового стану контрагентів, регулярності надходження платежів та зняття готівки, обігу іноземної валюти, погашення кредиту, надходження значної суми готівки, ip-адреси клієнта та опису транзакції. Особливістю бізнес-моделі для юридичних осіб визначено перевірку відповідності КВЕД, аналіз кількості контрагентів, аналіз своєчасності сплати податків. Напрямками подальшого розвитку даного дослідження визначено можливість інтелектуалізації системи фінансового моніторингу та удосконалення нормативно-правової бази у сфері діяльності систем типу «Клієнт-банк» з метою покращення системи протидії легалізації кримінальних доходів у банківських установах.

Ключові слова: протидія легалізації кримінальних доходів, системи «Клієнт-банк», ризики банку, банк, фінансовий моніторинг.

Розміщена в №1, 2021.

Інформація про автора(ів): ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА КУЗЬМЕНКО, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики Сумського державного університету;
СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ МИНЕНКО, аспірант кафедри економічної кібернетики Сумського державного університету;
СЕРГІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЛЄОНОВ, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики Сумського державного університету;
ОЛЕКСІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ КВІЛІНСЬКИЙ, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу Сумського державного універ

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту