П. Г. Перерва, Т. О. Кобєлєва, О. П. Косенко, В. М. Кобєлєв, В. О. Матросова
Розвиток теорії вартісного управління стейкхолдерами підприємства в зарубіжних дослідженнях
(мова оригіналу – українська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.91.05
У статті доведено, що актуальним напрямком ефективного управління підприємством є використання менеджментом мережевої концепції організації виробничо-комерційної діяльності, в основі якої лежить теорія стейкхолдерів. Цей напрямок наукових досліджень широко обговорюється в зарубіжних економічних виданнях, де вже накопичилася значна кількість інноваційних розробок та пропозицій. Для вітчизняних промислових підприємств є надзвичайно важливим дослідження, узагальнення та використання зарубіжного досвіду в сфері стейкхолдерівської теорії.
Метою дослідження є дослідження методів обґрунтування теоретико-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо управління відносинами зі стейкхолдерами на засадах вартісного підходу, визначення та групування стейкхолдерів промислових підприємств з врахуванням їх інтересів. Досягнення поставленої мети здійснено з використанням концептуального підходу до формування загальної вартості, яка включає вартість промислового підприємства і вартість його стейкхолдерів, які сумісно створюють загальний внесок даного економічного утворення в досягнення суспільства в цілому. Пропонований підхід позитивно відрізняється від наявних в теорії стейкхолдерів концептуальних положень і може бути покладений в основу теоретичних положень управління взаємозв’язками промислового підприємства з своїми стейкхолдерами на засадах вартісного підходу.
Впровадження запропонованого підходу дозволяє промисловому підприємству здійснювати ранжування стейкхолдерів за вартісною ознакою, аналізувати динаміку структури і параметрів потоків матеріальних та фінансових ресурсів підприємства та його стейкхолдерів.

Ключові слова: стейкхолдери, вартість, потоки ресурсів, класифікація, взаємовідносини, алгоритм, промислові підприємства.

Розміщена в №1, 2021.

Інформація про автора(ів): Перерва Петро Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
Кобєлєва Тетяна Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
Косенко Олесандра Петрівна, доктор економічн

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту