Є. В. Мішенін, І. Є. Ярова, В. В. Золочевський, М. Л. Назаренко, К.В. Богомолова
Економічна оцінка еколого-соціальних функцій лісових ресурсів в системі сталого просторового лісогосподарювання
(мова оригіналу – українська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.91.06
У статті обґрунтовано теоретико-методичні підходи до визначення економічної цінності еколого-соціальних функцій (послуг) лісових ресурсів відносно вартісної оцінки запасу деревини, а також сформовані основні напрямки до її використання у контексті сталого просторового лісогосподарювання. Запропонована варіантна класифікація функцій лісових ресурсів, особливість якої полягає у такому: лісові ресурси розглядаються у форматі лісоресурсного простору та простору лісогосподарювання; лісові ресурси представлено у взаємозв’язку з їх різноманітною продуктивністю, яка визначає обсяг потоку екосистемних послуг лісів. З цих позицій розширено систему коефіцієнтів економічної цінності еколого-соціальних функцій (екосистемних послуг) лісових ресурсів у річному вимірі відносно рентної оцінки запасу деревини. В системному форматі сформовано напрямки використання економічної оцінки еколого-соціальних функцій лісових ресурсів: інформаційно-аналітичний та еколого-економічний механізм лісогосподарювання в системі сталого управління лісовим господарством. Інформаційно-аналітичний напрямок включає такі складові: лісовпорядкування; державний кадастр та облік лісів; моніторинг лісів; інвентаризація лісів; наукова лісівничо-екологічна складова. В межах еколого-економічного механізму лісогосподарювання в системі сталого просторового розвитку лісового господарства запропоновано використовувати економічну оцінку еколого-соціальних функцій (екосистемних послуг) за такими напрямками: планування, проектування, програмування, використання та відтворення лісових ресурсів; плата за використання лісових ресурсів на багатоцільовій основі; ціноутворення на екосистемну лісову продукцію та послуги; оцінка ефективності, результативності лісогосподарювання; оцінка економічних збитків в системі еколого-економічної відповідальності; капіталізація лісових ресурсів; сертифікація лісів.

Ключові слова: еколого-соціальні функції, екосистемні послуги, економічна оцінка, коефіцієнт, лісове господарство, лісові ресурси, лісогосподарювання.

Розміщена в №1, 2021.

Інформація про автора(ів): Мішенін Євген Васильович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
Ярова Інесса Євгенівна, кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного університету;
Золочевський Віктор Володимирович, студент Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету;
Назаренко Марія Леонідівна, студентка Навчально-на

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту