В. Ю. Школа, М. Ю. Троян, М. Д. Домашенко, М. Д. Вавілічев
Глобальна конкурентоспроможність економіки та індекс інтелектуального капіталу: приклад країн ЄС та України
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.91.09
Це дослідження має на меті проаналізувати показники конкурентоспроможності економіки України порівняно з відповідними показниками економік країн ЄС у контексті перспективи інтеграції України до ЄС, а також вивчити національний індекс інтелектуального капіталу з урахуванням всіх вимірів (людський капітал, ринковий капітал, капітал процесу та капітал оновлення) у межах трьох груп: Освіта, НДДКР, Новий бізнес, та дослідити потенціал зростання економічної конкурентоспроможності України в глобальному масштабі, враховуючи її інноваційні аспекти. Дослідження використовує змішаний підхід, включаючи факторіальний аналіз та описову статистику, використовуючи вибірку з 27 економік ЄС та України. Дослідження показує, що Україна має значний інноваційний потенціал, високий рівень вищої освіти та професійної підготовки. Це вирішальна конкурентна перевага, що забезпечує успішний економічний розвиток та пришвидшення інтеграції України до ЄС. Тільки завдяки розробці передових технологій та впровадженню їх у всі сфери можна досягти стабільних темпів економічного зростання та добробуту нації в умовах глобалізації. Стримуючими факторами таких процесів є корупція, політична нестабільність, інфляція та неефективна державна політика. Для того, щоб бути більш інноваційною, а отже, конкурентоспроможною, Україні слід більше зосередитись на структурних та комплексних реформах інституційного середовища, стосовно етичної поведінки компаній, захисту прав власності, в т.ч. інтелектуальної власності, прозорості у прийнятті державних рішень, незалежності судової влади, ефективності використання державного бюджету, довіри громадськості до політиків тощо. Майбутні дослідження мають бути спрямовані на детальне вивчення можливих шляхів підвищення ефективності інновації на основі управління інтелектуальним капіталом, використовуючи більші обсяги вибірки.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, глобальна конкурентоспроможність, інвестиційна привабливість, економічна свобода, сприйняття корупції.

Розміщена в №1, 2021.

Інформація про автора(ів): ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА ШКОЛА, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного університету;
МАРІЯ ЮРІЇВНА ТРОЯН, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного університету:
МАРИНА ДМИТРІВНА ДОМАШЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Сумського державного університету;
МИКОЛА ДМИТРОВИЧ ВАВІЛІЧЕВ, студент Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту