К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко, О. В. Товстуха
Державна житлова політика: європейські практики фінансування та реалії України
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.91.10
Проблема забезпечення житлом громадян як ключова передумова сталого розвитку міст України стала особливо актуальною в останнє десятиліття з огляду на низку факторів та об’єктивних обставин. До таких обставин належать як загальносвітова тенденція урбанізації, так і виклики сьогодення, які є результатом військової агресії на сході країни та пандемії COVID-19. Все це порушує питання про необхідність активізації державної житлової політики та пошуку нестандартних моделей та додаткових резервів і джерел фінансування житлового будівництва в Україні. Авторами проаналізовано основні підходи європейських країн у галузі соціального житла. Встановлено наявність національних особливостей реалізації державної житлової політики, а також визначено спільні риси надання відповідних державних послуг урядами держав-членів ЄС своїм громадянам. Було виявлено, що європейські країни здебільшого покладаються на модель підтримки сектору соціального житла, яка надає субсидії як забудовнику під час будівництва такого житла, так і громадянам, які опинились у складній ситуації. При цьому соціальне житло для нужденних не продається, а здається на пільгових умовах в оренду. Авторами були визначені основні напрямки оптимізації житлової політики держави та чітко проілюстровано, що одним із способів забезпечення соціальним житлом осіб, які потребують покращення умов проживання є зниження вартості будівництва за рахунок використання податкових пільг, встановлених законодавством для житлово-будівельних кооперативів, переваг податкових преференцій для малого бізнесу та інноваційних методів поєднання оригінальних організаційно-правових форм і моделей ведення бізнесу із застосуванням сучасних фінансових інструментів.

Ключові слова: соціальне житло, державна підтримка, схема фінансування, сталий розвиток, дериватив.

Розміщена в №1, 2021.

Інформація про автора(ів): КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ ІЛЛЯШЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і підприємництва
Сумського державного університету;
ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ІЛЛЯШЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і підприємництва
Сумського державного університету
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ТОВСТУХА, аспірант кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту