Л. В. Жарова, Є. В. Хлобистов
Інформаційні технології як інструмент реалізації Цілей сталого розвитку на місцевому рівні
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.92.01
Проведене дослідження ілюструє міждисциплінарний підхід до сталого розвитку місцевих громад шляхом впровадження новітніх інноваційних підходів та заповнення прогалин сучасними технологічними можливостями. Центральною гіпотезою цього дослідження є те, що конкурентоспроможності та ефективності економічного розвитку місцевих громад можна досягти в рамках боротьби зі змінами клімату за допомогою впровадження інформаційних технологій на всіх етапах – від планування до реалізації. У статті підкреслено, що прогноз зміни клімату повинен бути реалізований відповідно до стратегій місцевого територіального розвитку. Шлях реалізації полягає у тому, що стратегії територіального розвитку враховують зміни функціонального призначення територій та визначають напрями перспективної діяльності, враховуючи зміни в агрокліматичних та інфраструктурних умовах розвитку. Із цією метою пропонується створити комплекс інформаційно-аналітичного забезпечення сталого розвитку місцевих, територіальних утворень. Допустиме значення зворотної субсидії, за нашими розрахунками, має становити не більше 25 %. Було продемонстровано, що можна забезпечити стійкий розвиток фінансово спроможних громад, якщо для визначення суми зворотної субсидії використовувати гнучкий фінансовий підхід.

Ключові слова: зелена економіка, цілі сталого розвитку, економічні тенденції, децентралізація, міжнародна економіка.

Розміщена в №2, 2021.

Інформація про автора(ів): ЛЮБОВ ВАЛЕРІЇВНА ЖАРОВА, докторка економічних наук, завідувачка кафедри міжнародних економічних відносин, бізнесу та менеджменту, Українсько-американський університет Конкордія;
ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ХЛОБИСТОВ, доктор економічних наук, професор, професор кафедри екології Національного університета «Києво-Могилянська академія»,

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту