Т. А. Васильєва, Є. А. Зябіна, О. М. Олефіренко, В. І. Нестеренко
Стале сільськогосподарське землекористування за умов відкритого ринку землі: перспективи чи проблеми?
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.92.05
Діяльність недосконалого державного регулювання в сфері землекористування сформувало ряд еколого-соціально-економічних проблем на основі індивідуальних, регіональних та загальнонаціональних інтересів. У статті узагальнено аргументи та контраргументи щодо впливу на стале сільськогосподарське землекористування враховуючи нові законодавчі виклики при скасуванні мораторію на продаж земельних ресурсів сільськогосподарського призначення. У даному дослідженні основна увага акцентується на реалізації цілей сталого розвитку, зокрема цілі 15 – збереження екосистем суші та оперативному завданні 15.3 – відновлення деградованих земель та ґрунтів з використанням інноваційних технологій. Систематизація наукових досліджень в сфері сталого землекористування виявила необхідність в додатковому аналізі та пошуку нових шляхів реформування галузі землекористування враховуючі інституційні та законодавчі зміни, а також формування вуглецево-нейтральної моделі розвитку національної економіки. Метою статті є виявлення перспектив та можливих загроз в розвитку сталого сільськогосподарського землекористування в умовах відкритого функціонування ринку землі. Для досягнення поставленої мети у роботі було застосовано інструментарій компаративного аналізу. Об’єктом дослідження є земельний фонд України. Період дослідження з 2015 року по 2020 рік. Джерелами статистичної інформації стали статистичні бази даних статистичної організації Європейської Комісії (Євростат), Світового банку та Державної служби статистики України. У роботі представлені механізми впливу на ефективне стале сільськогосподарське землекористування з урахуванням досліджуваної статистичної інформації та сьогоднішніх реалій. Проведений компаративний аналіз стану земель сільськогосподарського призначення та систематизація нормативно-правових актів які регулюють галузь землекористування виявив ряд потенційно можливих проблем. Для запобігання негативних наслідків в сфері землекористування, авторами запропоновано комплекс заходів за для стабілізування сталого розвитку сільськогосподарського землекористування.

Ключові слова: сталий розвиток, землекористування, ринок землі, сільське господарство.

Розміщена в №2, 2021.

Інформація про автора(ів): ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА ВАСИЛЬЄВА, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і підприємництва, директор Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету;
ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА ЗЯБІНА, фахівець кафедри маркетингу Сумського державного університету;
ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ ОЛЕФІРЕНКО, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу
Сумського державного університету;
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ НЕСТЕРЕНКО, аспірант кафедри кафедри маркетингу Сумського д

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту