В. Ю. Школа, М. Д. Домашенко, М. Д. Вавілічев
Перспективи глобальної конкурентоспроможності в умовах сучасних викликів та загроз: приклад провідних економік світу для України
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.92.06
Визначено теоретичні основи концепції конкурентоспроможності економіки, фактори та закономірності формування конкурентоспроможності країни в світовому рейтингу. Дослідження зосереджено на аналізі показників глобальної конкурентоспроможності світових економік і факторів, що впливають на них з урахуванням сучасних викликів і перспективних загроз. Проведено оцінку та порівняння конкурентоспроможності України та країн, що мають найвищі показники згідно зі світовим рейтингом, складеним за показниками GCI і WCR, – 10 країн – Данія, Німеччина, ОАР Гонконг, Японія, Нідерланди, Сінгапур, Швеція, Швейцарія, ОАЕ, США. Оцінка сильних і слабких сторін проводилась методом взаємного порівняння. Описано основні загрози і виклики на глобальному та національному рівнях. Досліджено відповідні показники економік провідних країн в контексті глобальних ризиків, визначених на довгострокову перспективу, і національних викликів. У дослідженні використовується змішаний підхід, що включає факторний аналіз і описову статистику. Пропонується застосовувати індексний метод, розроблений на основі підходу «відстань до кордону» стосовно до індексного ранжирування країн, трансформованому у висхідні індекси. У майбутніх дослідженнях можуть бути вивчені можливості оптимізації національних конкурентних переваг з урахуванням глобальних викликів, постійного моніторингу останніх тенденцій в світовій економіці і аналізу впливу процесів глобалізації на формування конкурентоспроможності країни.

Ключові слова: економіка, глобальна конкурентоспроможність, загрози, виклики, глобальні ризики, світова конкурентоспроможність, індекс глобальної конкурентоспроможності.

Розміщена в №2, 2021.

Інформація про автора(ів): ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА ШКОЛА, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного університету;
МАРИНА ДМИТРІВНА ДОМАШЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного університету;
МИКОЛА ДМИТРОВИЧ ВАВІЛІЧЕВ, студент Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту