Я. В. Самусевич, Ю. О. Сергієнко, Б. Кхан
Ефективність місцевих податків в контексті соціально-економічного розвитку регіонів
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.92.07
Розвиток регіонів є одним із пріоритетних напрямків державної регіональної політики, метою якого є створення належних умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та регіонів, підвищення рівня життя, забезпечення дотримання гарантованого державою соціального захисту кожного громадянина та усунення основних регіональних диспропорцій. Вплив збільшення фінансової автономії органів місцевого самоврядування в першу чергу залежить від їх фінансового забезпечення. Одним з основних джерел місцевих доходів є місцеві податки та збори, що підвищують ефективність використання бюджетних інструментів для соціально-економічного розвитку адміністративних одиниць. Основний внесок дослідження полягає у тестуванні гіпотези існуючих процесів взаємозв’язку між місцевими податками та показниками регіонального розвитку на основі панельного аналізу даних для всіх регіонів України з використанням регресійної моделі в Stata SE та MS Excel. Період дослідження включає 2018–2020 рр. Вибірка даних включає показники надходження місцевих податків, а також індикатори регіонального розвитку. Для обґрунтування ролі місцевих податків у регіональному розвитку було визначено ряд гіпотез щодо взаємозв’язків між надходженнями місцевих податків та динамікою регіонального розвитку. В процесі розрахунків було створено 18 рівнянь регресії (панельна регресія за методом найменших квадратів), які дозволяють оцінити вплив місцевих податків на загальні показники регіонального розвитку. Розрахунки засвідчили, що місцеві податки мають статистично значимий позитивний вплив на забезпечення зростання індикаторів регіонального соціального та економічного розвитку. Це створює підґрунтя для посилення фінансової спроможності місцевих бюджетів у результаті вдосконалення системи місцевих податків.

Ключові слова: місцеві податки, розвиток регіонів, місцеві бюджети, регулятивна функція місцевих податків, панельний аналіз даних.

Розміщена в №2, 2021.

Інформація про автора(ів): ЯРИНА ВАЛЕНТИНІВНА САМУСЕВИЧ, кандидат економічних наук, викладач кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування Сумського державного університету;
ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА СЕРГІЄНКО, студент Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту
Сумського державного університету;
БХОЛА КХАН, кандидат економічних наук, завідувач кафедри економіки, Державний університет Йобе

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту