О. В. Кубатко, О-ра. В. Кубатко, Т. І. Сахненко, О. О. Олувасеун
Організація підприємницької діяльності з урахуванням еколого-економічних аспектів
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.92.08
Однією з найгостріших екологічних проблем сьогодні є забруднення навколишнього середовища не тільки викидами шкідливих речовин, але й промисловими відходами. Негативний вплив на навколишнє середовище та людей набуває все більшого поширення, а методи його утилізації гальмують розвиток економічної системи. В умовах ринкової економіки підприємці не зацікавлені у збільшенні екологічних витрат, що, природно, призводить до зростання собівартості продукції та зменшення прибутку. Вплив на навколишнє середовище з кожним роком стає все більш розповсюдженим, і до цього часу в деяких частинах світу це призвело до екологічної кризи. Питання переробки відходів обговорювалось і постійно обговорюється. Тому що людина «виробляє» понад 250 кг побутових відходів на рік. На підприємстві ці показники сягають 10 000 кг. Також відомо, що за останні роки Україна імпортувала близько 30-50 тис. Тонн грануляту ПЕТ, який поступово накопичується на звалищах у вигляді упаковки, пляшок, плівок. Такі небезпечні забруднювачі впливають на навколишнє середовище через ґрунт та воду. На відміну від цього, Україна ще не має успішного досвіду поводження з відходами. На наш погляд, причинами такої поведінки є незнання населення щодо утилізації відходів та заміни певного товару на більш екологічний. Функціонуючі підприємства та ферми не завжди мають обладнання для утилізації відходів, і немає місця для утилізації непотрібної продукції та сировини. Однак проблема відсутності інноваційного обладнання виникає через відсутність належного фінансування. Тому не можливість комплексного вирішення проблеми створює бар’єр, який не дозволяє вжити ефективних заходів щодо усунення та зменшення кількості сміття. Незважаючи на велику кількість нормативно-правових актів та нормативно-правової бази щодо регулювання поводження з відходами, не існує економічно ефективної політики, а також не існує регіональної програми поводження з відходами та плану їх належного захоронення. В результаті ретельного аналізу ситуації можна зробити висновок, що переробка та утилізація відходів зменшить потребу у спалюванні відходів, створить умови для поліпшення економічної складової регіону та країни в цілому з урахуванням екологічні стандарти якості. У роботі звертається увага на особливості сутності утилізації відходів; визначено способи переробки сміття.

Ключові слова: підприємництво, ефективність, рентабельність, витрати, прибуток, економічний розвиток, сміттєпереробка, утилізація, вторинна сировина, переробка відходів.

Розміщена в №2, 2021.

Інформація про автора(ів): ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ КУБАТКО, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВНА КУБАТКО, кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
ТЕТЯНА ІГОРІЇВНА САХНЕНКО, студентка Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту
Сумського державного університету;
ОДЕВОЛЕ ОЛУВАТОБІ ОЛУВАСЕУН,

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту