Д. В. Козлов
Аналіз екстерналій господарчої діяльності підприємства
(мова оригіналу – українська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.92.09
Визначена проблематика дослідження інтерналій та екстерналій с подальшою розробкою узагальнюючої класифікації екстерналій господарчої діяльності підприємства. Розглянутий вплив негативних та позитивних екстерналій на суспільство та підприємство. Розрізняється поняття негативних екстерналій від трансакційних витрат. Наголошується що, трансакційні витрати можуть бути відображені в грошовій формі та можуть бути компенсовані ринковим шляхом включенням до ціни продукції, але це не можливо для екстерналій. Робиться особистий наголос, що мета здійснення господарчої діяльності будь-якого підприємства зводиться до перевищення позитивних екстерналій над негативними та досягнення максимальної різниці між ними. Наводиться різна часова тривалість впливу діяльності підприємства на треті сторони. Підкреслюється ознака екстерналій за масштабом дії. Розглянуто екстерналії підприємства за своєю сутністю згідно принципів сталого розвитку, виділяючи економічні, соціальні та екологічні екстерналії. Підкреслено, що економічні екстерналії можуть виникати по ходу всього бізнес циклу повноцінної роботи всіх ланок саме підприємства. На відміну від економічних соціальні екстерналії впливають на людей як всередині підприємства, тобто на робітників, так і громадян суспільства, в якому працює підприємство. А коли мова йде про екологічні екстерналії, то посередником між джерелом та отримувачем екстерналій виступає навколишнє середовище. Виділяються екстерналії за засобом обліку та за ступеню впливу на суб‘єкт сприйняття. Обґрунтована необхідність регулювання екстерналій через інтерналізації та дії підприємства при цьому за допомогою державних та ринкових інструментів. Підкреслюється, що інтерналізація – це є трансформація негативних екстерналій в позитивні за умов зближення граничних затрат та вигоди підприємства до граничних суспільних затрат та корисності.

Ключові слова: екстерналії, класифікація, позитивні екстерналії, негативні екстерналії, інтерналізація екстерналій.

Розміщена в №2, 2021.

Інформація про автора(ів): Козлов Дмитро Валерійович, Голова Представництва «Шнеебергер Холдінг АГ», м. Суми

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту