О. В. Люльов, Т. В. Пімоненко, Я. О. Ус, Осеі Овусу Евелін Кума, Овусу Едвард
Формування бренду території: вплив гендерного фактору
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.93.04
Нині питання територіальної привабливості та її стратегічний розвиток стають більш актуальними. Територіальний брендинг є одним із головних етапів у цьому процесі, який дозволяє виділити реальні та створити нові переваги та асоціації із відповідною територією. Систематизація наукових напрацювань засвідчила, що теоретичні та практичні дослідження територіального брендингу суперечливі через вплив низки зацікавлених сторін, які перешкоджають розробці унікальної концепції територіального розвитку. Попри те, що територіальний розвиток є складною системою, яка залежить від сприйняття та ставлення мешканців, питання гендерних аспектів регіональної ідентичності ще недостатньо досліджені науковцями. Таким чином актуальним є пошук балансу між інтересами різних соціальних груп при формуванні територіального бренду. У цій статті узагальнено аргументи та контраргументи щодо формування територіального бренду з урахуванням гендерних особливостей. Метою дослідження є аналіз ролі гендерних особливостей у механізмі формування територіального бренду. Предметом дослідження є гендерні особливості територіальних одиниць. Методологічною базою дослідження є методи абстрагування, узагальнення, синтез, графічні методи та системний аналіз. У рамках даного дослідження було розкрито відмінності між чоловіками та жінками у сприйнятті інформації. Розглянуто вплив гендерної нерівності на ставлення до території. Отримані результати засвідчили, що територіальний бренд є не лише інструментом просування території, але сприяє формуванню її ідентичності, подоланню гендерної нерівності та підвищення конкурентних переваг.

Ключові слова: гендер, гендерні нерівності, брендинг, територія, територіальна ідентичність, територіальний бренд.

Розміщена в №3, 2021.

Інформація про автора(ів): ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ЛЮЛЬОВ, доктор економічних наук, доцент кафедри маркетингу Сумського державного університету;
ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА ПІМОНЕНКО, доктор економічних наук, доцент кафедри маркетингу Сумського державного університету;
ЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА УС, аспірантка кафедри маркетингу Сумського державного університету;
ОСЕІ ОВУСУ ЕВЕЛІН КУМА, аспірантка кафедри маркетингу Сумського державного університету;
ОВУСУ ЕДВАРД, аспірант кафедри маркетингу Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту