Є. В. МІШЕНІН, О.І. ЖИЛІНСЬКА, І. Є. ЯРОВА, М. Ю. МАСЛІЙ
Економічний аналіз в системі управління біоекономікою та сталим розвитком підприємницьких структур
(мова оригіналу – українська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.93.05
У статті досліджено методологію застосування економічного аналізу в системі управління біоекономікою та сталим розвитком підприємницьких структур у форматі організаційно-економічного механізму, який включає такі підсистеми: результативно-цільову, функціональну (загальну, та спеціальну), забезпечуючу, адаптивну підсистеми, а також підсистему верифікації. У цих підсистемах визначено роль та складові економічного аналізу. У контексті ефективного функціонування організаційно-економічного механізму управління підприємницької діяльності розглянуто методологію проведення управлінського аналізу як комплексної форми економічного аналізу. Окреслено змістовну основу комплексного економічного аналізу, визначено його функції: оціночну, діагностичну та регулюючу. У роботі сформовані теоретико-методичні підходи до оцінки та аналізу ефективності управлінських рішень та організаційно-економічного механізму управління підприємницькою діяльністю в цілому.

Ключові слова: економічний аналіз, управління, біоекономіка, підприємницькі структури, сталий розвиток, управлінський аналіз, ефективність.

Розміщена в №3, 2021.

Інформація про автора(ів): Мішенін Євген Васильович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
Жилінська Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Ярова Інесса Євгенівна, кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного університету;

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту