Л. М. Таранюк, К. В. Таранюк, Ю.Ю. Волк
Відкрита наука як складова прозорого інформаційного простору для вчених: вітчизняний та зарубіжний контекст
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.94.01
Використання відкритої науки у науковій діяльності закладів дозволяє підвищити рівень інформаційного доступу та прозорості інформації про результати наукових досліджень та її популяризацію у світі. У свою чергу потрібні важелі впливу та дієві механізми підвищення рівня прозорості поширення науки та можливості отримання вхідних даних з наукових досліджень. У данній статті проаналізовано роботи представників національних та міжнародних наукових шкіл щодо досліджень відкритої науки та її впливу на наукову активність організацій. Розглянуто понятійну категорію «відкрита наука». Досліджено основні складові відкритої науки у системі наукової діяльності організацій, до яких віднесено: легкий доступ до наукової продукції, прозорий огляд результатів досліджень, відкритий методичний комплекс, доступний навчальний процес та можливість використання програмних продуктів без обмеженого доступу.
Відзначено наукові принципи відкритості, що характеризують формування відкритої науки, до яких віднесено принципи якості та доброчесності, користі для суспільства, рівності та справедливості, різноманітності та інклюзивності. Досліджено практичні механізми впливу відкритої науки на наукову діяльність установ. Проведено порівняльний аналіз практичного впровадження відкритої науки у країнах Євросоюзу, США та країнах Африканського континенту. Сформовано авторські пропозиції щодо шляхів розвитку відкритої науки та її впливу на наукову діяльність установ, до яких віднесено: підвищення прозорості інформації про наукові результати установ та наукові результати вчених; формування в суспільстві позитивних поглядів на академічну доброчесність наукових продуктів і послуг; підвищення рівня євроінтеграційних процесів вітчизняного наукового простору. Сформовано основні висновки наукового дослідження та окреселнні подальші шляхи наукових пошуків.

Ключові слова: наука, робота, інформація, принцип, аналіз.

Розміщена в №4, 2021.

Інформація про автора(ів): Леонід Миколайович Таранюк, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин
Сумського державного університету;
Каріна Вікторівна Таранюк, кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри управління
Сумського державного університету;
Юрій Юрійович Волк, кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту