«Зелений» кампус університету як драйвер сталого розвитку
Т. А. Васильєва, Н. А. Антонюк, К. І. Кириченко, Д. О. Лазненко
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.94.02
У статті висвітлюються проблемні питання та перспективи трансформації методології і практики у забезпеченні реалізації принципів сталого розвитку в умовах екологічної кризи. За допомогою використання інструментів Google Trends продемонстрована стрімка популяризації термінів «зелений кампус» та «зелений університет» протягом останніх п’яти років (01.01.2018 - 01.01.2022рр). Здійснено критичний аналіз результатів досліджень щодо зміни пріоритетів позиціонування себе на ринку світовими фінансовими бізнес-лідерами з акцентом на екологічну і соціальну спрямованість, що безпосередньо зумовлює необхідність реалізації екологічної політики та підвищення соціальної відповідальності вітчизняних університетів. Доведено необхідність врахування в механізмі практичної реалізації принципів сталого розвитку того факту, що на сьогодні ефективність функціонування економіки значною мірою визначається впливом екологічних ризиків. Зроблено висновок, що засади «зеленої економіки» та принципи сталого розвитку в цілому відомі суспільству, але не повністю впроваджуються в практику, зокрема це стосується методів ведення бізнесу в Україні, які не завжди їм відповідають. За результатами опитувань 65% респондентів стверджує, що екологічні ризики значною мірою визначають, чи зможуть зберегти працюючі свої робочі місця у найближчий перспективі. Обґрунтовано, що на сьогодні є необхідним формування практичних навичок дотримання засад та принципів сталого розвитку в процесі навчання та виховання молодого покоління, що визначає провідну роль університетів в контексті світових тенденцій боротьби з екологічними викликами. А отже, для університетів безпосередньо створення «зелених» кампусів є інструментом реалізації екологічної політики, а відповідно підтвердженням їх авторитетності в освітньому просторі та високих рейтингових позицій в державних та світових рейтингах. Обґрунтовано необхідність удосконалення механізму фінансування розвитку «зелених» кампусів університетів; запровадження ефективної системи взаємовідносин університетів, які керуються політикою ESG у своїй діяльності, з органами місцевої влади з метою співпраці в реалізації «зелених» проєктів з метою забезпечення сталого розвитку території.

Ключові слова: сталий розвиток, «зелена» економіка, «зелений» університет, «зелений» кампус, ESG, соціальна відповідальність, інвестиції, пандемія COVID-19.

Розміщена в №4, 2021.

Інформація про автора(ів): Тетяна Анатоліївна Васильєва, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансових технологій і підприємництва Сумського державного університету;
Наталія Анатоліївна Антонюк, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансових технологій і підприємництва Сумського державного університету;
Кириченко Костянтин Іванович, асистент кафедри управління Сумського державного університету;
Дмитро Олексійович Лазненко, кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та природозахисних технологій

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту