О. Ю. Чигрин, О. М. Олефіренко, М. Ю. Герасименко, К. В. Шевченко
Сучасні маркетингові стратегії розвитку зеленої конкурентоспроможності
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.94.04
Глобалізація економічного розвитку, розширення процесів цифровізації, трансформація маркетингових каналів просування товарів та послуг, а також особливостей діяльності підприємств набуває нової актуальності. В цьому ракурсі цифрові омніканальні стратегії потенційно можуть забезпечувати зростання традиційних економічних показників та забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. В статті розглянуто теоретичне підґрунтя впровадження омніканальних стратегій для розвитку зеленої конкурентоспроможності підприємств. Авторами узагальнено існуючий науковий та прикладний досвід реалізації омніканальних стратегій. За допомогою інструментарію Google Trends проведено трендовий аналіз, який окреслив науковий інтерес та зацікавленість з боку бізнес спільнот та академічної сфери. Результати трендового аналізу засвідчили поступове зростання інтересу до проблематики пошуку та імплементації оптимальних шляхів комунікації в маркетингу для розвитку зеленої конкурентоспроможності. З точки зору зацікавленості, країнами лідерами є Германія, Франція, Канада, США. У роботі додатково до існуючих запропоновано критерії, які відображають ступінь уніфікації каналів маркетингової комунікації для формування зеленої конкурентоспроможності підприємств: диференціація каналів комунікації; відсутність втрат зацікавлених сторін при зміні каналу зв'язку; врахування досвіду стейкхолдерів на кожній ітерації спілкування з ним; конвергенція традиційного та цифрового каналів розвитку зеленої конкурентоспроможності підприємств; використання ідентичності бренду при спілкуванні із зацікавленими сторонами; персоналізація зацікавлених сторін. Отримані результати аналізу та їх графічна інтерпретація є актуальними та формують основу для кращого розуміння проблематики омніканального підходу та пошуку перспективних шляхів його імплементації при формуванні зеленої конкурентоспроможності підприємств.

Ключові слова: маркетингові стратегії, омніканальний маркетинг, цифровий маркетинг, зелена конкурентоспроможність.

Розміщена в №4, 2021.

Інформація про автора(ів): ОЛЕНА ЮРІЇВНА ЧИГРИН, доктор економічних наук, доцент кафедри маркетингу Сумського державного університету;
ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ ОЛЕФІРЕНКО, доктор економічних наук, доцент кафедри маркетингу Сумського державного університету;
МАРИНА ЮРІЇВНА ГЕРАСИМЕНКО, аспірант кафедри маркетингу Сумського державного університету;
КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА ШЕВЧЕНКО, студент кафедри маркетингу Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту