Г. О. Швіндіна, І. О. Балагуровська, А. В. Курсенко, І. І. Рекуненко, Й. Єлгабсі
Дослідження відсутньої ланки між трансформаційним лідерством та мотивацією
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.94.05
Останнім часом з'явилися нові теорії лідерства, тоді як нове покоління лідерів спроектувало та розвивало нові організації. Найкращі практики стали одкровенням для вчених і свідченням недостатніх знань про феномен лідерства. У цій статті автори спробували синтезувати інтерпретації ключових термінів теорії мотивації і знайти недостатню ланку між мотивацією та лідерством. У центрі даного дослідження мотивація розглядається як система компонентів, які включають потреби, очікування, спонукання (drive). Традиційний поділ на зовнішню і внутрішню мотивацію ускладнюється поділом на матеріальну і нематеріальну мотивацію. Деякі дослідження підкреслювали важливість нематеріальної мотивації, тому нові знахідки в цій сфері знаходяться в центрі уваги поточних досліджень. Автори представили та огляд ключових термінів та їх інтерпретацій основними учасниками теорії мотивації. Вивчення праць Нануса і Бенніса є основною для даного дослідження роботою, завдяки якій фактор Валленда виник і набув поширення в сучасному світі. У цій статті було проаналізовано чотири стратегії лідерства з особливим акцентом на факторі Валленди як зв’язку між мотивацією та лідерством. Стратегії включають управління через бачення, створення сенсу через спілкування, позиціонування та розгортання себе через позитивну самоповагу та фактор Валенди. Спостереження показують, що оптимістичні очікування лідера можуть стати потужним двигуном змін та стимулювати інновації в організації. Фактор Валенди лідера може бути важливим фактором у встановленні складних цілей і мотивації співробітників для їх досягнення. Навпаки, страх невдачі може зупинити інновації та зруйнувати організацію, яка залежить від бізнес-середовища. Рекомендується включити позитивне мислення (або фактор Валленд) у список нематеріальних факторів мотивації в організації.

Ключові слова: лідерство, мотивація, трансформаційне лідерство, фактор Валенди, спонукання, потреби.

Розміщена в №4, 2021.

Інформація про автора(ів): Ганна Олександрівна Швіндіна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління імені Олега Балацького Сумського державного університету, доцент Американ Юниверсити Киев;
Інна Олексіївна Балагуровська, аспірант кафедри управління імені Олега Балацького Сумського державного університету;
Анастасія Віталіївна Курсенко, студентка кафедри управління імені Олега Балацького Сумського державного університету;
Ігор Іванович Рекуненко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління і

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту