О. А. Скорба, В. Г. Бабенко-Левада
Динаміка обсягу податкових надходжень в Україні у період кризи
(мова оригіналу – українська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.94.08
В статті досліджено динаміку обсягу податкових надходжень у бюджет України в умовах кризи. За допомогою R|S аналізу визначено, що динаміка податкових надходжень (у щомісячному розрізі) до Зведеного бюджету України у період 2011−2021 рр. є антиперсистетною, фракталоподібною і не піддається методам прогнозування на основі параметричних залежностей, простих та комплексних трендів.
Досліджено форму розподілу щільності ймовірності обсягу податкових надходжень, визначено їх ентропію та виробництво ентропії. Встановлено, що найбільш кризовими періодами у формуванні податкових надходжень є 2019−2020 рр., за окремими видами податків  2016−2020 рр. Розроблено дві системи класифікації податків: за рівнем фракталоподібності динаміки обсягу податкових надходжень та за особливостями динаміки ентропії та виробництва ентропії, на основі яких сформовано типологію податків з дев’яти типів. В Україні таких типів податків виявлено п’ять. Встановлено, що виходячи із особливостей динаміки ентропії та виробництва ентропії, найбільш дієвими для подолання кризи будуть податкові інструменти, пов’язані із справлянням податку на прибуток, податку на додану вартість на товари, вироблені в Україні, рентної плати та рентної плати за користування надрами. На нашу думку, для інших видів податків та зборів суттєві зміни податкового механізму є недоцільними.

Ключові слова: податкові надходження, R|S-аналіз, прогноз, ентропія, типи податків, криза, податкові інструменти.

Розміщена в №4, 2021.

Інформація про автора(ів): Скорба Олег Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету;
Бабенко-Левада Вікторія Генадіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національний Університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту