Т. М. Степура
Квалітативні механізми розвитку сучасної економічної системи
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.94.10
У статті зроблено спробу обґрунтувати авторську концепцію новітніх квалітативних механізмів розвитку сучасної економічної системи. Розглянуто еволюцію концепту якості у філософсько-економічному дискурсі. Зʼясовано зміст синтетичного квалітативного підходу як теоретико-методологічної основ формування концепції квалітативної економіки, виходячи з того, що основні засади її сучасного розвитку базуються на функціоналі якості. Визначено основний принцип функціонування теоретико-еталонної моделі квалітативної економіки та її змістовну сутність. Означено модернізаційні зміни, які відбуваються у ключових механізмах економічного розвитку і сигналізують про формування квалітативної економіки. Ці зміни стосуються ресурсного забезпечення, перебудови способів виробництва, процесів обміну і споживання, реформування інституту власності та появи нових економічних еліт. При цьому невідʼємною складовою економічного розвитку стають якісні його аспекти, цінності, соціальний капітал і соціальна довіра. Викладено авторське бачення логіки квалітизації економіки. Окреслено основі ознаки квалітативної економіки. Зазначено, що швидкість модернізаційних змін дозволяє твердити про квалітативну революцію в економіці.

Ключові слова: якість, квалітизація економіки, квалітативна економіка, синтетичний квалітативний підхід, економічний розвиток, сталий розвиток.

Розміщена в №4, 2021.

Інформація про автора(ів): ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА СТЕПУРА, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Інститут адміністрування і післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту