В. О. Нестеренко, О. І. Долгошеєва, А. В. Кіріл'єва, В. І. Вороненко, П. В. Гриценко
«Зелений» вектор економічного розвитку країни
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.93.07
Стаття присвячена знаходженню шляхів забезпечення «зеленого» економічного зростання в Україні. «Зелене» економічне зростання означає таке зростання, що засноване на стимулюванні екологічного та економічного розвитку, одночасно забезпечуючи як безпеку природних ресурсів, так і безперебійне користування екосистемними послугами, від яких залежить добробут суспільства. Метою даного дослідження є знаходження основних факторів розвитку економічного середовища для розроблення дієвої «зеленої» стратегії розвитку економіки країни. Об’єктом дослідження є процеси забезпечення «зеленого» економічного зростання країни у сучасних умовах. В роботі були використані методи аналізу, синтезу, порівняння, діалектичний та абстрактно-логічний метод. Визначено основні цілі та задачі розвитку «зеленої» економіки» на національному та глобальному рівнях, розкриті питання факторів які впливають на екологізацію в Україні, а також розглянуто питання істинних заощаджень як результату природокористування. На основі цього проаналізовано проблеми та загрози для «зеленої» економіки в Україні. Розраховано істинні заощадження України за 2010-2019 роки на основі чого визначено можливі шляхи подолання проблеми їх зменшення, що сприятиме «зеленому» розвитку економіки. Виявлено, що в системі відтворення «зелених» економічних процесів інвестиції відіграють важливу роль, оскільки вони сприяють відновленню та збільшенню виробничих ресурсів, а також прискорюють економічне зростання країни-реципієнта. Встановлено, що необхідно розробити адекватну відповідь на глобальні екологічні загрози, що є наслідком необмеженого використання природних ресурсів. Для досягнення цієї мети «зелене» економічне зростання має виступати каталізатором інвестицій та інновацій, які сприятимуть сталому зростанню та приведуть до нових економічних можливостей.

Ключові слова: «зелена» економіка, відновлювальна енергетика, істинні заощадження, забруднення довкілля, виснаження природних ресурсів, валовий внутрішній продукт, сталий розвиток.

Розміщена в №3, 2021.

Інформація про автора(ів): ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА НЕСТЕРЕНКО, студентка ННІ БіЕМ Сумського державного університету;
ОЛЬГА ІГОРІВНА ДОЛГОШЕЄВА, студентка ННІ БіЕМ Сумського державного університету;
АНАСТАСІЯ ВІТАЛІЇВНА КІРІЛ’ЄВА, студентка ННІ БіЕМ Сумського державного університету;
В'ЯЧЕСЛАВ ІГОРОВИЧ ВОРОНЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, асистент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ ГРИЦЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, асистент кафедри екон

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту