О. В. Садченко
Конвергенція нейромаркетингових технологій в сучасних умовах розвитку економіки
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.93.09
У періоди соціально-економічних, інноваційно-екологічних і політичних трансформацій громадська система може не виконувати свої функції, що призведе до порушення стійкості суспільного життя. Економіка трансформацій, як невід’ємна частина розвитку соцієтальної системи, в кінцевому підсумку, призводить до зміни самого клієнта і його потреб і запитів. Ці процеси, в свою чергу, проявляються в ігноруванні загальновизнаних економіко-екологічних цінностей, політичних, ідеологічних, культурних і моральних. Розвиток технологій в минулому зазвичай визначався протягом тривалих періодів будь-яким одним відкриттям або прогресом в одній області. На сьогоднішній день з розвитком цифровізації, загальним впровадженням інформаційних технологій в різні сфери життя: обслуговуванні, виробничо-господарської діяльності, освіті, культурі, і так далі, відбувається конвергенція економіки, менеджменту і маркетингу за короткі часові терміни. Це явище викликане стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, мікроелектроніки, мікробіології, симуляцій, наноманіпуляцій, «сильного» штучного інтелекту в більшості країн світу. Особливо значущим нам представляється конвергенція інформаційних технологій, біотехнологій, нанотехнологій і когнітивної науки. І в таких сучасних конвергентних умовах різко розвиваються нейромаркетінгові технології на новому рівні. Питання розвитку і застосування нейромаркетінгових технологій заслуговують вивчення, щоб не було надалі етичного «шоку» і примусу до придбання на несвідомому рівні. Такі технології використовували і раніше в різних сферах економічної діяльності, в психології і в рішенні інших питань. Нейромаркетінгові технології змінюють уявлення про навколишнє середовище: природу, людину, розум. Складно описати результати таких процесів трансформацій, де змінам піддаються всі аспекти життя людини.

Ключові слова: нейромаркетинг, конвергенція, соцієтальні системи, інформаційно-комунікаційні технології, біотехнології, когнітивність, інновації.

Розміщена в №3, 2021.

Інформація про автора(ів): ОЛЕНА ВАСИЛІВНА САДЧЕНКО, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; професорка Університету економіки та гуманітарних наук, м. Бєльсько-Бяла, Польща

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту