В. М. Бабаєв, О. В. Димченко, О. О. Рудаченко, П. Газолла, Е. Сепашвили, К. В. Шкурупій
Розробка механізму попередження банкрутства підприємств на регіональному та національному рівні
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.93.10
У статті розроблено механізм попередження банкрутства підприємств на регіональному рівні, що дає можливість керівництву вчасно прийняти управлінські рішення, які будуть ефективно оцінювати загрозу банкрутства та завчасно її передбачати. Розроблений механізм дослідження, включає в себе 3 основні етапи: формування простору ознак; оцінка ймовірності банкрутства підприємства; прогнозування стану підприємства.
Доведено, що з кожними роком більшість українських підприємств мають незначні доходи та отримують величезні збитки, внаслідок чого в країні зростає безробіття. Вагомий негативний внесок в діяльність як вітчизняних, так і зарубіжних підприємств внесли карантинні обмеження, пов’язані з пандемією COVID – 19.
Об’єктом дослідження була міжнародна тютюнова компанія, діяльність якої зосереджена в Харківському регіоні. Так, проведений аналіз фінансового стану показав, що дослідженому підприємству, наразі, не загрожує банкрутство оскільки воно знаходиться в стабільному фінансовому стані. Крім того, підприємство має високі показники ліквідності та платоспроможності. Саме тому в роботі запропоновано розглянути механізм попередження банкрутства підприємств на прикладі міжнародної тютюнової компанії.
Таким чином, в результаті розробки механізму попередження банкрутства стало можливим сформувати базис моделей, які будуть адаптовані під вітчизняні підприємства, що дасть змогу визначати загрозу банкрутства та запобігати банкрутству на ранніх стадіях, тим самим збільшуючи кількість фінансово здорових підприємств і економічне зростання регіонів.

Ключові слова: банкрутство, попередження, моделювання, механізм, регіон.

Розміщена в №3, 2021.

Інформація про автора(ів): ВОЛОДИМИР МИКОЛАЄВИЧ БАБАЄВ, доктор наук з державного управління, професор, ректор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;
ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА ДИМЧЕНКО, доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;
ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА РУДАЧЕНКО, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного універ

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту