Є. М. Кирилюк, А. М. Прощаликіна
Методологія синергетики в дослідженні процесів трансформації економічних систем
(мова оригіналу – українська)

Обґрунтовано необхідність розвитку міждисциплінарних зв’язків економічної теорії з іншими суспільними та природничими науками для виявлення особливостей та специфіки еволюції економічних систем. Визначено особливості синергетичного підходу до аналізу системних перетворень. Виявлено ознаки розвитку й ефективності світогосподарської системи під впливом системних трансформацій різних рівнів.

Ключові слова: економічна система, трансформація, синергетичний підхід, рівноважний хаос, детермінований хаос, атрактор, біфуркація, ентропія.

Розміщена в №1, 2012.

Інформація про автора(ів): Кирилюк Євгеній Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри політекономії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Прощаликіна Аліна Миколаївна, кандидат економічних наук, викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту