С. М. Фролов
Вирішення проблем розмежування доходів і видатків між державними і місцевими бюджетами у контексті реалізації політики держави у прикордонних областях
(мова оригіналу – українська)

Стаття присвячена дослідженню особливостей взаємовідносин між центральним та місцевими бюджетами з урахуванням їх прикордонного статусу і запропоновано підхід до розподілу місцевих бюджетів за рахунок відповідності джерел надходжень коштів та статей видатків. У цьому контексті детально проаналізовано структуру доходів і видатків місцевих бюджетів, а також джерела та специфіку їх формування. З урахуванням виявлених диспропорцій запропоновано оптимізувати механізми формування державного і місцевих бюджетів, акцентуючи увагу на підвищенні їх прозорості та збільшенні складової розвитку.

Ключові слова: бюджет, міжбюджетні відносини, бюджетний процес, прикордонний регіон.

Розміщена в №1, 2012.

Інформація про автора(ів): Фролов Сергій Михайлович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів Сумського державного університету, директор Центру заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання Сумського державного університету.

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту