Зміст №1, 2011

Частина 1 Методологічні проблеми сучасної економіки

Розділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми

Є.В. Хлобистов, Л.В. Жарова
Суспільні конфлікти у сфері екологічної (природно-техногенної) безпеки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.М. Теліженко, Ю.Т. Алібекова
Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності ризиків забруднення атмосферного повітря
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.В. Прокопенко, Т.В. Касьяненко
Методичні основи вибору напрямів екологічно спрямованого інноваційного розвитку на різних рівнях
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І.Б. Дегтярьова, М.Х. Абдувалієв
Економічні інструменти вирішення екологічних проблем Республіки Таджикистан
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ж. Лі, О.В. Кубатко
Удосконалення еколого-економічних інструментів стимулювання сталого розвитку на основі системи платності природокористування
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В.М. Боронос, Н.В. Котенко
Вплив комплементарності розподілу ризиків на ефективність застосування публічно-приватного партнерства у сфері екологічних послуг
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 2 Інноваційні процеси в економіці

І.О. Галиця
Трансформація характеру менеджменту у контексті активізації інноваційно-інвестиційних процесів
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І.В. Крапивний
Перспективи розвитку національної інноваційної системи в Україні
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С.В. Вахнюк
Характеристика впливу банківської системи на індекс інформаційних і комунікаційних технологій економіки знань
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.К. Райчева, К.М. В’язовська
Створення інформаційної системи інноваційної інфраструктури у межах регіону
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.М. Волк
Підходи до урахування наслідків впровадження інформаційно-комунікаційних технологій за стадіями життєвого циклу продукту
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва

О.С. Тєлєтов, Ю.О. Олефіренко
Теорія мотивації та її значення в практичній діяльності
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л.М. Таранюк
Методологія реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С.М. Махнуша
Аналіз франчайзингової форми використання бренда з позицій маркетингу інновацій
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І.М. Дишловий, Д.О. Светлічна
Новітні тенденції в стратегічному управлінні організаціями туристичної індустрії
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 4 Макроекономічні механізми

Ю.В. Євдокімов
Роль фіскальної та монетарної політики під час та після останньої кризи
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

І.В. Мінакова, С.В. Прасолов, О.О. Бурдейний
Деякі особливості та проблеми регіонального розвитку сучасної Росії
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.М. Назаренко, П.Ю. Поляков
Математичне моделювання макроекономічних систем зі змінною структурою
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І.В. Басанцов
Стратегічні напрями розвитку системи державного фінансового контролю
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю.В. Богоявленська, І.В. Карчевська
Проблеми визначення і забезпечення граничного рівня якості трудового життя
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І.М. Кобушко, Я.В. Говорун, С.О. Панченко
Офшорні зони як засіб зростання інвестиційного потенціалу
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.В. Длугопольський
Особливості фінансування суспільних благ в епоху глобальних трансформацій: теоретичні та прикладні аспекти
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В.Г. Потапенко
Соціальна стабільність як глобальна мета інноваційного розвитку екологізації економіки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Частина 2 Наукові повідомлення

Клайр Хаггет, Футак Кемпбел
Вітрова енергетика? Використання дискурсивного аналізу для вивчення розходження ставлень в конфліктології відновлювальних ресурсів
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.І. Мельник, О.І. Маценко, М.О. Хижняк
Перспективи урахування концепцій віртуальної води та водного сліду в економічних відносинах водокористування
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

С.В. Шевцова, Б.Л. Ковальов
Науково-методичні підходи до формування сталого способу життя
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.Ю. Чигрин, А.С. Щербак
Аналіз проблеми впровадження екологічно чистого виробництва в Україні
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.М. Маценко, Ю.М. Шапочка
Економіко-правові аспекти відшкодування економічного збитку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л.В. Старченко, В.В. Лук’яненко
Передумови формування соціально-економічних та екологічних стандартів якості життя
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н.Є. Юрик
Обґрунтування основних принципів та аналіз аспектів розроблення антикризової стратегії машинобудівного підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В.М. Федірко
Управління комплексною безпекою соціо-еколого-економічного розвитку регіону
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.І. Карінцева, С.В. Тарасенко
Методичні аспекти аналізу інфраструктури ринку екологічних товарів та послуг (РЕТП) в Україні
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

К.Т. Свєшнікова
Роль ринку валютних індексів в оцінці міжнародної вартості валюти
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа
Еколого-економічні засади вторинної переробки нафтовідходів
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу