Зміст №2, 2011

Частина 1 Методологічні проблеми сучасної економіки

Розділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми

В.М. Долгіх
Математична модель для визначення екологічного та економічного збитку при точковому короткочасному викиді забруднюючих речовин в атмосферу
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.І. Іляш
Системна парадигма соціальної безпеки на різних рівнях суспільної ієрархії
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л.В. Кривенко
Соціально-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

К.О. Попеску
Підхід щодо прийняття рішень в етиці
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

Р.А. Сербіна
Екологізація землекористування на меліорованих землях, як страховий фонд продовольчої безпеки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В.В. Сабадаш
Енергетична безпека України: конфліктність геополітичного вибору
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 2 Інноваційні процеси в економіці

В.В. Зінченко
Стратегії розвитку України і дилема спеціальних економічних зон: субсидіарний регіоналізм versus системний дерегульований трайбалізм
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

М.К. Шапочка, П.А. Денисенко
Методи визначення інтелектуальної складової сталого інноваційно спрямованого розвитку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.В. Балахонова
Теоретико-методологічні підходи в розкритті змісту регіональної інноваційної системи
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва

П.Ю. Буряк, У.З. Ватаманюк-Зелінська
Роль виробничого підприємництва у сучасному розвитку промислового сектора економіки регіону
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

М.М. Меркулов
Аналіз та оцінка фінансових ризиків при прийнятті інвестиційних рішень
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.А. Зінченко
Можливості аналізу розвитку підприємства на базі показника якості прибутку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 4 Макроекономічні механізми

І.В. Басанцов
Впровадження системи державного фінансового контролінгу на стратегічних підприємствах України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.В. Длугопольський
Особливості фінансування суспільних благ в епоху глобальних трансформацій: теоретичні та прикладні аспекти
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

А.В. Кравець
Вплив державного регулювання та фінансового ринку на розвиток фінансово-кредитного механізму акціонерних товариств в Україні
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Д.Л. Левчинський
Суть та економічна природа інвестицій і інвестиційного процесу
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

М.Б. Пєрова, Л.І. Литасова
Зайнятість населення без офіційного оформлення як одна із форм соціально-економічного конфлікту
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Частина 2 Наукові повідомлення

М.К. Шапочка, О.О. Банна
Вплив світової фінансової кризи на розвиток страхового ринку України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І.М. Сотник, Т.В. Могиленець
Аналіз підходів до економічної оцінки екосистемних послуг
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

С.А. Петровська
Моделювання сталого розвитку: процесні й еколого-економічні аспекти проблеми
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С.М. Махнуша, Н.Є. Косолап
Роль та місце маркетингу інновацій в екологічному брендингу
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

М.О. Харченко, А.О. Панченко
Проблеми та перспективи впровадження екологічно чистого виробництва в Україні
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Г.М. Левченко, О.М. Волк
Соціальна відповідальність у контексті тенденцій етичного інвестування
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Я.В. Косик, О.Ю. Чигрин
Глобалізація як закономірність розвитку сучасної економіки України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І.Г. Гуль
Теоретичне обґрунтування системи інструментів для втілення в практику виробничо-господарської діяльності мисливських господарств принципів мисливської політики і програми економічних реформ
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.А. Антонян
Формалізація методу трансформації показників діяльності суб’єктів господарювання для інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В.Ю. Медвідь
Розроблення механізму реалізації стратегії стимулювання економічного розвитку регіону
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу