Зміст №1, 2013

РОЗДІЛ 1 НАУКОВІ ДИСКУСІЇ. "ДУАЛЬНІСТЬ В ЕКОНОМІЦІ"

Л. Г. МЕЛЬНИК
Дуальність і дуалізм економічних систем
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. В. ЄВДОКІМОВ
Економічний дуалізм: системний підхід і регулювання ринкових економік
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

ГАЕЛЬ ПЛЮМКОК
Інституціоналізація багаторівневих змін: сталий розвиток, цінності та територіальний розвиток
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. М. СОТНИК, С. В . ШЕВЦОВ
Управління інноваційним ресурсозбереженням на мікрорівні в умовах трансформаційних змін економіки
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. МАТЮХА
Плата за користування надрами як основний елемент економічного механізму управління вітчизняним фондом надр
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. М. ТУР
Моделювання стратегії еколого-орієнтованого розвитку національної економіки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ

В. В. ДЯТЛОВА
Ефективність механізмів трансформації системи організаційно-технічного регулювання економіки: методичний підхід до оцінки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. І. САПИЧ, Н. М. САПИЧ
Становлення національної моделі економічного розвитку України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. М. ДОРОХОВА
Соціальне управління в контексті модернізації державної регіональної економічної політики
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. ЛЮЛЬОВ, М. В. ПАЛІЄНКО
Теоретичні аспекти розробки синергетичної моделі інноваційно-інвестиційного розвитку економічних систем
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 4 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

А. Ю. МОГИЛОВА
Джерела капіталізації підприємства: особливості формування
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. П. ЗАРУЦЬКА
Узгодження підходів рейтингової оцінки CAMELS та нагляду на основі ризиків у системі банківського нагляду України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. М. ТАРАНЮК
Розвиток фінансового механізму взаємодії промислових підприємств із банківськими структурами у процесі реінжинірингу бізнес-процесів виробничої сфери
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. СЕВАСТЬЯНОВА
Сутність, структура і типологічні ознаки підприємств курортного господарства як сервісної системи
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. І. КАРІНЦЕВА , О. В. КУБАТКО , А. С. ЛАВРИНЕНКО
Інвестиційне забезпечення підприємств сільського господарства в умовах економічних та екологічних флуктуацій
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. О. ТОМІЛІН
Розвиток виробничих зв’язків в агропромисловому комплексі як основної ланки міжгалузевих відносин
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 5 МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

С. В. ЛЄОНОВ , В. Н. ГЛАНЦ
Квазіфіскальні операції центрального банку: сутність, види та наслідки застосування
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. П. ГОРІДЬКО , Р. М. НІЖЕГОРОДЦЕВ
Моделювання сукупного попиту за агрегатами та «Кейнсіанський хрест» для сучасної економіки України
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. O. КУРІЙ
Транснаціональний аспект міграції в сучасних глобалізаційних процесах
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. А. ДМИТРІЄВ , А. О. ЛИСЕНКО
Основні положення Методики управління річними витратами на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. Г. БОРОНОС
Вплив бюджетних важелів на фінансове забезпечення розвитку території
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Т. В. ДЕРКАЧ
Шляхи вирішення проблем розвитку мінерально-ресурсної бази США як найважливішої складової економіки країни
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. С. КОНОПЛІНА
Характеристика впливу кожного із видів соціального страхування на якість трудових ресурсів
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. ЛУНЯКОВ
Самоорганізація та самоускладнення фінансового сектору економіки
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 6 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Г. О. СМІРНОВА
Механізм гнучкого контролінгу як інноваційний метод в управлінні корпоративними структурами
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

М. І. САМСОНОВ
Передумови та науково-методичні підходи до виокремлення системно важливих банків
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. І. ОПОЛЬСЬКИЙ
Статика та динаміка організаційної культури підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу