Зміст №3, 2013

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

ГЕРМАН Е. ДЕЙЛІ
Сталий розвиток: визначення, принципи, підходи
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. САБАДАШ , С. А. ПЕТРОВСЬКА
Оцінювання інвестиційної привабливості території з урахуванням еколого-економічних інтересів суб’єктів господарювання
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. Б. ДЕГТЯРЬОВА , О. І. МЕЛЬНИК, А. В. БОНДАР
Синергетичні ефекти еколого-економічних систем в умовах інформаційної економіки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ

І. М. СОТНИК , М. М. ЧУМАКОВА
Ринок екологічних інновацій та проблеми його розвитку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. Ю. ШКОЛА , В. М. КИСЛИЙ
Прогнозування життєвого циклу інновацій у системі управління еколого-економічною безпекою підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

А. Ю. МОГИЛОВА
Прогнозування рівня капіталізації підприємства на основі «теорії ефективного портфеля»
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. М. МАЦЕНКО , Д. М. ОВЧАРЕНКО
Економічні засади підвищення контролю якості енергоресурсів промислових підприємств
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

А. Г. ДЕМ'ЯНЧЕНКО
Аналіз привабливості морських портів України для реалізації проектів державно-приватного партнерства
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. КУБАТКО , Ж. С. ПРОНІКОВА
Інвестування в людський капітал як фактор зростання конкурентоспроможності підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. САБАДАШ , Ю. М. ЛОБОДА
Розроблення економічного профілю промислового підприємства: оцінки й показники
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 4 МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

М. М. КОЧЕРГА
Оцінка взаємовпливу господарської діяльності та природокористування в аграрному секторі економіки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. ПОЛОВЯН, М. Г. КАЗАКОВА
Екопромислові парки як інструмент системи управління відходами
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 5 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Т. М. БОГОЛІБ
VI Міжнародна наукова конференція «Умови економічного зростання у країнах з ринковою економікою»
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. КОШЕВЕЦЬ
Теоретико-методичні підходи до аналізу структури гудвілу підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

А. С. ЛАСУКОВА
Корпоративна соціальна відповідальність як фактор ефективності банківського бізнесу
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. В. ОСТАПЕНКО
Оцінка впливу інституціонального середовища на розвиток малого підприємництва
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. І. РИБІНА
Організаційно-економічні основи сталого розвитку залізничного транспорту України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. І. КАРІНЦЕВА , М. О. ХАРЧЕНКО , Ю. В. ЗІНЕНКО
Застосування вартісного підходу оцінки конкурентоспроможності підприємств компресорного машинобудування
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. Г. ЛАПІНА
Розвиток теоретичних підходів до визначення поняття «інвестиційний банкінг»: закордонний та український досвід
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу