Зміст №4, 2013

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Л. Г. МЕЛЬНИК, І. Б. ДЕГТЯРЬОВА
Сучасне використання науки для глобального сестейнеблового розвитку
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. Г. МЕЛЬНИК, О. М. МАЦЕНКО, О. В. КУБАТКО, І. М. ГОНЧАРЕНКО
Безпека національної економіки в умовах посилення глобальної нестабільності та кліматичних змін
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. Г. МЕЛЬНИК, С. О. САМАЛЬ, О. В. ШКАРУПА
До питання про інтегроване управління сталим розвитком регіону
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ

Ю. М. ПЕТРУШЕНКО
Механізм партисипативного фінансування місцевого розвитку: сутність та соціально-економічні наслідки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. С. ШИПУЛІНА , К. О. КОСТИК
Шляхи розвитку інноваційної діяльності України в глобалізованому економічному просторі
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

О. Ю.ЧИГРИН ,Т. В. ПІМОНЕНКО
Науково-методичні підходи до стимулювання збалансованого розвитку корпоративного сектору економіки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. М. ТАРАНЮК
Комплексна оцінка альтернативних програм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств за видами економічного ризику
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. В. ІВАШОВА
Стан розвитку промислового брендингу в умовах трансформаційної економіки України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. М. ДЕРЕВ’ЯНКО, О. А. ЛУКАШ, Л. В. СТАРЧЕНКО
Вдосконалення підходів до оцінювання вартості компанії
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 4 МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

С. Г. НЕЗДОЙМІНОВ , Н. М. АНДРЄЄВА
Круїзний туризм в контексті Морської доктрини України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. А. КОЛОДІЙЧУК
Механізм запровадження електронних систем біржової торгівлі зерном в регіонах України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. В. КАРПЕНКО
Бюджетно-податкові інструменти управління фінансово-стратегічною адаптивністю регіонального розвитку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 5 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

К. Ю. КОНДРУНІНА
Корпоративне управління як фактор інвестиційної привабливості України
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

Д. В. ЛЕУС
Фінансове забезпечення економічної складової концепції сталого розвитку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

П. В. ГРИЦЕНКО
Формування науково-методичного підходу до оцінки маршруту бізнес-процесу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С. Д. БОГМА
Інструментарій впливу держави на консолідаційні процеси в банківській системі України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

А. О. ЛЕВИЦЬКА
Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. В. МОРОЗ , Т. І. МАЛЕТИЧ
Інноваційні способи управління багатоквартирними житловими будинками
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. М. ОЛЕКСЮК
Енергетична диверсифікація як фактор економічного зростання
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу