Зміст №1, 2014

СТАТТЯ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Л. Г. МЕЛЬНИК
Про економічні наслідки порушення Божих заповідей (у світлі сучасного україно-російського конфлікту)
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

М. Г. СЕРБОВ
Економічні основи гідрологічного забезпечення господарського комплексу регіону
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

М. Д. ДОМАШЕНКО, В. Ю. ШКОЛА, О. В. КЛІМЕНКО
Оцінка рівня еколого-економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Х. А. КРАЧУНОВ, Н. С. КОРНАЗОВ, Є. М. КІНДЖAКОВА
Аналіз екодеструктивних явищ, які становлять загрозу сталому розвитку виробничих систем і індустріальних зон
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ

Т. В. СЬОМКІНА, Г. О. СМІРНОВА
Інноваційні методи в управлінні корпоративними структурами
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. Р.БОДНАР
Інформаційна безпека як основа національної безпеки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

О. М. НАЗАРЕНКО, О. О. КОСТИЛЕНКО
Моделювання та ідентифікація динамічного міжгалузевого балансу макроекономічної системи
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. Г. БОРОНОС, Ю. В. ОСТРІЩЕНКО
бюджетне планування, видатки місцевих бюджетів, виконання бюджету, міжбюджетні трансферти, місцеві органи влади
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Г. М. КАЛАЧ , Г. В. МАМОНОВА
Структурно-функціональні деформації на фондовому ринку України: моделювання методом ієрархій
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. М. ПЕТРУШЕНКО
Шляхи удосконалення фінансової політики стимулювання діяльності громадських організацій в Україні
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 4 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Н. М. АНДРІЄНКО
Інвестиційне кредитування реального сектора економіки в контексті вимог МСФЗ та рекомендацій «Базель-3»
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

С. В. ПОХИЛЬКО
Інвестиційні механізми «зеленої» економіки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. Г. МЕЛЬНИК
Основи тріалектичного підходу в економіці
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу