Зміст №2, 2014

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Л. Г. МЕЛЬНИК
Основи триалектичного підходу до аналізу самоорганізації економічних систем
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

НВОСУ Е. ДЖОНАТАН
Екологічна стійкість як виклик для Нігерії: економіка лісу і його необхідність збереження
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. І. ТАРАНОВСЬКИЙ, Б. Л. КОВАЛЬОВ, А. Г. ПОРТЯНКА
Науково-методичні підходи до визначення дефініції «екотуризм»
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. Г. МЕЛЬНИК, О. В. КУБАТКО, О. М. ДЕРИКОЛЕНКО
Стимулювання розвитку національної економіки в умовах кліматичних змін
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ

С. Ю. РУМЯНЦЕВА
Ідеї циклічного розвитку в природі й суспільстві та глобальні ризики: ноосферний підхід і його цінності
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. І. КАРІНЦЕВА, І. В. ТЕРЕЩЕНКО, А. В. ДЯЧЕНКО
До питання прийняття рішень в соціо-економічній системі з позицій її розвитку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. І. КАРІНЦЕВА, М. О. ХАРЧЕНКО, П. С. МАТВЄЄВ
Науково-практичні засади оцінки розвитку інноваційного потенціалу регіонів
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

О. С. КРАВЧЕНКО
Практичні аспекти оцінки синергії як основного критерію відбору ефективних угод злиття або поглинання при трансформації бізнес-моделей вітчизняних підприємств
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С. Б. АЛЄКСЄЄВ
Механізм формування та вибору стратегічних цілей торговельної мережі на підставі аналізу її зовнішнього стратегічного потенціалу
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. М. ТАРАНЮК
Оцінка економічного потенціалу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 4 МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

І. М. СОТНИК, Ю. М. ЗАВДОВ’ЄВА, О. І. ЗАВДОВ’ЄВ
Багатоставкові зонні тарифи в системі управління попитом на електроенергію
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

А. О. РОДИМЧЕНКО
Розроблення науково-методичного підходу до визначення місця розміщення регіонального логістичного центру з урахуванням соціо-еколого-економічного стану регіону
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. САБАДАШ, А. Ю. КАЗБАН
Орієнтири національної митної політики в умовах торгово-економічної інтеграції
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 5 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

І. Б. ДЕГТЯРЬОВА, І. М. БУРЛАКОВА, А. Ю. БАВИКІНА
Економіка для екології: перспективи та виклики
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. Л. ЧЕРНЕНКО
Інвестиційне забезпечення пріоритетних галузей економіки в короткостроковій перспективі
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Б. А. МОСКАЛЕНКО
Особливості інвестиційної активності в Україні та її вплив на інвестиційний потенціал підприємств
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Т. І. НОСОВА
Економічна сутність категорії «інтелектуальний потенціал»
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С.А. ПРИЙМЕНКО
Стратегія розвитку енергетичної галузі України як складова енергетичної безпеки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу