Зміст №4, 2014

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Л. Г. Мельник
Сестейнова економіка як основа переходу до сестейнового розвитку
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. М. Кобзар
Економічні механізми екологічної політики: порівняльний аналіз України та Албанії
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. Шкарупа, І. В. Бурич
Особливості застосування інформаційних інструментів при формуванні портфеля екологоорієнтованих інноваційних проектів на регіональному рівні
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ

А. Ю. Могилова
Управління капіталізацією підприємства на основі погодження взаємодій стейкхолдерів
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. П. Петрашко, Т. В. Романьок
Інформаційна прозорість українського бізнесу в умовах формування вітчизняної моделі відповідального інвестування
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Є. В. Мішенін, І. І. Коблянська
Логістичні орієнтири розвитку туристичного ринку України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

С. Ю. Румянцева
Ідеї циклічного розвитку в природі й суспільстві та цивілізаційні зрушення: економічний зріз
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. Г. Мельник. І. Б. Дегтярьова, О. В. Шкарупа, О. Ю. Чигрин
Соціальна і солідарна економіка при переході до сестейнового розвитку: досвід ЄС
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. М. Вдовенко
Нормативно-правове забезпечення державного регулювання аграрного сектору
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. Г. Боронос, І. Й. Плікус, Ж. С. Пронікова
Механізм забезпечення фінансової самостійності територій на засадах децентралізації
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко, Н. А. Антонюк
Податок на нерухоме майно в контексті бюджетної децентралізації в Україні: сучасний стан та перспективи реформування
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 4 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Л. В. Старченко, О. А. Лукаш, Ж. С. Пронікова
Аналіз ефективності використання енергоресурсів для побутових потреб
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Т. О. КУРБАТОВА
Економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики в Європейському Союзі
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

А. В. Височина
Формалізація науково-методичного підходу до оцінювання рівня використання фінансового потенціалу регіонів України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. Б. Чернявський
Порядок вибору стратегії регіонального розвитку філіальної мережі банку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. А. Скрипник
Аналіз кадрового потенціалу підприємства як складної багаторівневої динамічної системи
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Я. В. Самусевич
Визначення ролі податкового адміністрування у формуванні податкової конкурентоспроможності країни
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу