Зміст №1, 2015

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

О. В. ШКАРУПА
Індикатори екологічної модернізації соціально-економічних систем в контексті зеленого зростання економіки регіону
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. В. КОТЕНКО, С. В. ПОХИЛЬКО
Проблеми фінансового забезпечення загального територіального природокористування в умовах фіскальних реформ
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Т. І. ЛЕПЕЙКО
Методологічні засади моделювання бізнес-процесів як складової їх реінжинірингу в діяльності промислових підприємств
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. ЛЮЛЬОВ, Р. М. МОРГУНЕНКО
Теоретичні підходи до визначення економічної категорії «зміни підприємства»
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

К. О. ІВАНЧУК
Динамічна діагностика потенційних можливостей стійкого економічного розвитку торговельного підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

І. В. КРАПИВНИЙ , О. В. ПРОКОПЕНКО , В. Ю. ШКОЛА
Концептуальні моделі економіки знань
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. М. ТИМОШЕНКО, А. О. СІМАХОВА
Соціально-економічний розвиток і його кероване забезпечення в умовах інноваційної моделі суспільної динаміки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. М. КОБУШКО , Я. В. КОБУШКО
Основні напрямки державного регулювання інвестиційного ринку України в умовах глобалізаційних процесів
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. М. ВІЛЕНЧУК
Методологічні засади інституціональних перетворень на ринку аграрного страхування
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 4 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Ту Юксія, Хао Суінань
Дослідження розвитку інтернет-фінансів в Китаї
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

Т. І. ЛЕПЕЙКО
Методологічні засади виявлення і реалізації резервів продуктивності праці на промисловому підприємстві
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

М. Ю. Троян, Н. М. Костюченко
Організаційно-економічні напрямки реформування системи охорони здоров’я в Україні на шляху виходу з демографічної кризи
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. С. ГОНЧАРЕНКО
Науково-методичний підхід до оцінювання рівня екологічно спрямованої дематеріалізації соціально-економічних систем
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу