Зміст №2, 2015

РОЗДІЛ 1 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ

В. Г. Дюжев, С. В. Сусліков
Розробка підходів до оцінки інноваційної сприйнятливості технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики за вибіркою аналітичних матеріалів
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. І. Карінцева, П. С. Матвєєв
Теоретичні аспекти визначення сутності інноваційного потенціалу
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Л. Л. ГРИЦЕНКО
Генезис реінжинірингу бізнес-процесів як елементу формування ефективної системи управління в діяльності промислових підприємств
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

П. В. ГРИЦЕНКО
Визначення стратегічних напрямів розвитку основних бізнес-процесів промислових підприємств після впровадження реінжинірингу
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. А. Біловодська, Д. В. Корінченко
Особливості маркетингової політики розподілу в Інтернет-середовищі
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. КУБАТКО, Ю. О. ОМЕЛЬЯНЕНКО
Інноваційний розвиток підприємств в умовах економічної нестабільності
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

Т. В. ГУРГУЛА
Управління фінансовим потенціалом України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

А. В. ПРОКІП
Аналіз ефектів, зумовлюваних використанням енергетичних ресурсів
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. Сабадаш, О. О. Сабадаш
Енергетична безпека України: чинники неконфліктних стратегій розвитку енергоринку
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 4 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

О. ВАС. КУБАТКО, Т. В. ПІМОНЕНКО, О. ВІКТ. КУБАТКО
Порівняльний аналіз тенденцій розвитку дистанційних технологій навчання в Україні та ЄС
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. В. СТАНКЕВИЧ, Л. М. ВІТКІН, О. І. ГЛУХОВА
Адаптація систем управління якістю освітніх організацій до контекстних змін нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. В. БУРИЧ
Наукові підходи до формування портфеля інвестиційно-інноваційних проектів у контексті сталого розвитку регіону
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ

Л. Г. МЕЛЬНИК
Розвиток
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу