Зміст №3, 2015

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

В. В. САБАДАШ, О. В. ЧЕРВЯЦОВА
Організація оплати праці на підприємствах: проблеми в умовах обмеженості ресурсів
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. КУБАТКО, В. Л. АКУЛЕНКО, А. А. ІСКАКОВ
Розвиток виробничого потенціалу машинобудівних підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

Р. Ф. ПУСТОВІЙТ
Аналіз концепції інституційного генотипу
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. Ю. ГРИГА
Оцінка впливу науково-технічної та інноваційної діяльності на розвиток економіки: емпіричні моделі та результати
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. Л. КАМБУР
Удосконалення механізму державної підтримки енергозбереження в сучасних умовах
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Г. В. САЛТИКОВА, Н. В. КОТЕНКО
До питання координації монетарної та фіскальної політики
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Ю. Б. РОСЕЦЬКА
Професійно-кваліфікаційні індикатори середнього класу в Україні
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. САБАДАШ, М. С. МАЛЮГА
Дослідження конфліктного потенціалу тіньової економіки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. Г. МЕЛЬНИК
Пам'ять та її роль у розвитку природних і соціально-економічних систем
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

СТАТТЯ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Л. Г. МЕЛЬНИК
СЛОВО О ДРУГЕ И УЧИТЕЛЕ (памяти профессора Шапочки Н. К.)
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу