Зміст №4, 2015

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Л. Г. Мельник, І. Б. Дегтярьова, Д. С. Шевельова
Мобілізація наукового потенціалу для вирішення економічних проблем і проблем сестейнового розвитку
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. І. Коблянська
Інновації як основа стратегії регіонального розвитку в умовах переходу до «зеленої» економіки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. Шкарупа, П. О. Леус, А. Ю. Бавикіна
Напрями модернізації системи стандартів для сталого розвитку в контексті «зеленого» зростання економіки регіону
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

В. О. Виноградова, О. Ю. Гусєва, К. І. Пілігрим
Наукові проблеми дослідження зовнішнього мотиваційного середовища туристичних підприємств
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. М. Сазонець, А. О. Радько
Удосконалення маркетингової діяльності підприємств на основі інформаційної складової виставкової діяльності
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. В. Івашова, Т. Є. Іванова
Застосування Internet-технологій у маркетингу: міжнародний досвід
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Д. М. Овчаренко, О. М. Маценко, Л. Г. Мельник
Організаційні аспекти забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів на підприємствах машинобудування
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. І. Карпіщенко, Л. М. Таранюк, О. В. Люльов, К. В. Таранюк
Теоретико-прикладні аспекти проведення аутсорсингу бізнес-процесів у системі управління торговельним підприємством
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. М. Дерев’янко, Л. Г. Мельник, О. А. Лукаш
Інтрапренерство: особливості застосування у підприємницькій діяльності
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

В. О. Касьяненко
Формалізація стратегічних загроз та можливостей ефективного розвитку інноваційного потенціалу економіки України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. Вас. Кубатко, Т. В. Пімоненко
Реалізація договору про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі в умовах макроекономічних флуктуацій в Україні
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. Е. Ковшун
Фінансування водогосподарського комплексу: механізми, тенденції та перспективи
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. Сабадаш, Д. А. Гонтар
Ринки злиттів і поглинань: стан, проблеми функціонування і тенденції розвитку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. П. Задорожний
Причини і ризики невизначеності міжбюджетних відносин в Україні
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 4 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

О. І. Карінцева, Д. А. Лютенко
Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства поліграфічної галузі
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

М. О. Харченко, Л. В. Старченко, Ю. А. Лозицька
Практичні підходи щодо підвищення оцінки конкурентоспроможності підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. Г. Мельник, О. М. Маценко, М. В. Гайтина
Еколого-економічний інструментарій розвитку транспорту при переході до «зеленої» економіки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. П. Залізнюк
Критеріальні показники ефективності маркетингової стратегії експортної діяльності промислового підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу