Зміст №1, 2016

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Л. Г. Мельник
Інноваційний потенціал Третьої промислової революції
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Є. В. МІШЕНІН, Н. В. ДЕГТЯРЬ
Стратегічні орієнтири в управлінні екосистемними послугами водно-болотних угідь
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Т. Ю. БОРТНЮК, С. З. МОЩИЧ
Інституційне забезпечення енергоефективності національної економіки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. М. СОТНИК, Л. В. СТАРЧЕНКО, Т. С. ЛИЧКО
Економіко-правові аспекти реформування сфери енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії в Україні
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

М. А. ОКЛАНДЕР, І. А. ПЕДЬКО
Методи експертних і прогнозних оцінок обсягів збуту промислових підприємств
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. В. ГАЙДАБРУС
Карта споживацького досвіду як інструмент удосконалення логістичного сервісу підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

О. А. ЄРМАКОВА
Інструменти державної інноваційної політики України в контексті впровадження європейського досвіду
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. А. БІЛОВОДСЬКА
Економічні відносини в регіональних системах управління: державно-приватне партнерство
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Є. В. КОВАЛЕНКО
Зарубіжний досвід формування національних моделей корпоративної соціальної відповідальності
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 4 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Т. О. КУРБАТОВА
Методичні підходи до оцінювання вартості електроенергії з відновлювальних джерел енергії
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. О. ЩЕРБАЧЕНКО
Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу