Зміст №2, 2016

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Л. Г. МЕЛЬНИК
«Зелені» завдання Третьої промислової революції
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. М. ГРАНОВСЬКА, О. С. МОРОЗОВА
Теоретико-методичні засади розвитку екологічного моніторингу сільськогосподарських земель у зоні зрошення
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. Г. Мельник, O. M. Дериколенко, I. Б. Дегтярьова
Соціально-культурні, соціально-економічні та технологічні трансформації для забезпечення сестейнового розвитку на місцевому рівні
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Л. М. ТАРАНЮК
Методологічні положення щодо формування механізму інвестиційного забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств машинобудівного комплексу
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. І. ДАНЬКО
Формування конкурентної галузевої структури підприємства з врахуванням кон’юнктури на ринку агропродовольчої продукції
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

А. Ю. ВАСІНА
Інституційний аналіз впливу держави на структурування національної економіки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. ГЛУЩЕНКО
Роль фінансового забезпечення охорони здоров'я у досягненні добробуту суспільства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С. К. ПОЛУМІЄНКО, С. Є. ГОРДА
Деякі методи індикативної оцінки процесів національного розвитку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

I. T. Кіщак, A. В. Слюсаренко
Проблеми інтеграційного вибору України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 4 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

О. С. ТЄЛЄТОВ, А. С. ЧИКАЛОВА
Маркетингово-інноваційні перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіонах України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Д. В. ГОРОБЧЕНКО, Т. В. ГОРОБЧЕНКО
Формування методичних підходів до моделювання комплексної економічної оцінки екосистемних послуг
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу