Зміст №3, 2016

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

О. В. ШКАРУПА
Бізнес-планування «зеленого» зростання економіки регіону як чинник екологічної модернізації соціально-економічних систем
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. М. МАЦЕНКО, О. І. МАЦЕНКО, С. О. КАЛЬЧЕНКО
Соціо-еколого-економічні індикатори сталого водокористування
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Л. О. ЛІГОНЕНКО
Технологічний розвиток підприємства: критичне осмислення та авторське трактування
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. О. КАСЬЯНЕНКО, М. Д. ДОМАШЕНКО, В. Ю. ШКОЛА
Формування комплексного підходу до управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудування
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. СМАЧИЛО
Квінтесенція та понятійно-семантичний аналіз соціально-економічної категорії «кадровий потенціал підприємства»
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Г. О. ШВІНДІНА
Еволюція підходів до ідентифікації змісту стратегії
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

Р. В. Кочубей
Організаційно-економічні проблеми трансформації спортивної галузі України
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

А. А. ІСКАКОВ, І. М. КОБУШКО
Енергоефективність національної економіки в контексті її еколого-економічної безпеки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. І. КАРІНЦЕВА, М. О. ХАРЧЕНКО, С. О. КАЛЬЧЕНКО
Ефективність використання лізингу в сучасних умовах
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 4 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

О. І. КАРІНЦЕВА, П. С. МАТВЄЄВ
Аналіз державної інноваційної політики України: проблеми та перспективи розвитку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Є. А. Зябіна
Теоретичні аспекти формування «зеленої» економіки в контексті сталого розвитку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. М. ГРАММА, Є. І. ШКАРУПА
Імпактно-інтегральний підхід до еколого-економічної оцінки збитків в місцях нафтовидобування
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 5 ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ

Л. Г. МЕЛЬНИК
Контури Четвертої промислової революції
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу