Зміст №4, 2017

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева, І. Б. Дегтярьова
Економічні, екологічні та соціальні виклики науки у досягненні цілей сестейнового розвитку: європейський та світовий досвід
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. Г. Боронос, І. В. Тютюник, Ж. С. Пронікова
Підходи до удосконалення мотивації екологічно спрямованої діяльності у суспільстві споживання
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. Кубатко, А. А. Іскаков
Концепція ресурсозбереження у контексті забезпечення еколого-економічної безпеки національної економіки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. М. Маценко, Д. В. Горобченко, І. В. Торба, Я. С. Ковальов
Реклеймінг водних ресурсів: еколого-економічні проблеми та перспективи
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. Шкарупа, А. А. Треус
Економічні проблеми управління біоресурсами в Україні
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ

В. Я. Чевганова, Л. А. Свистун
Креативна економіка як основа інтегрованого розвитку міст України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. І. Данько, Т. Ф. Ларіна
Адаптивні системи управління техніко-технологічним оновленням аграрних підприємств
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. А. Медведєв, О. А. Шовкопляс
Проблеми викладання економічних дисциплін у ВИШАХ України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Б. Л. Ковальов, Т. В. Пімоненко, А. С. Лисенко
Перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу: досвід України та Європейського союзу
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С. Ю. Кулакова
Стратегічні орієнтири розвитку нафтогазового комплексу України
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Роберт Корнатовські
Аналіз принципів сучасної стратегічної ринково-орієнтованої діяльності промислових підприємств
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

Т. А. Жукова, О. В. Зайцев, І. Ю. Черкас
Актуальні проблеми аудиту виробничих підприємств
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 4 МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

В. В. Сабадаш, І. В. Давиденко, Т. В. Бабій
Конкуренція за ресурси й економічні конфлікти у глобальному бізнес-середовищі: рушійні сили, безпека, інституційно-ресурсний концепт врегулювання
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. В. Єльнікова, А. А. Шелюк
Нейтралізація інформаційної асиметрії на ринках відповідального інвестування: світовий досвід
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. В. Чорток, І. О. Макаренко, Ю. С. Серпенінова
Прозорість державних компаній як основа їх підзвітності перед стейкхолдерами
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. В. Громоздова, В. М. Ільченко
Реформи децентралізації влади: інкорпорація до сталого регіонального розвитку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Т. І. Лепейко, О. В. Люльов, П. А. Денисенко
Економічний та екологічний потенціал конвергенції регіонального розвитку України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. І. Карінцева
Теоретичні засади структуризації економіки України
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 5 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

К. І. Кириченко
Комплексне оцінювання соціально-економічного розвитку України за допомогою таксонометричного методу
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. А. Мандрика
Підвищення еколого-економічної ефективності комунального теплопостачання шляхом використання теплових насосів
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу