Зміст №1, 2019

СТАТТЯ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Л. Г. Мельник
Анатомія фазових переходів в економічних системах: підприємство, регіон, макроекономіка
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Ю. М. Петрушенко, А. С. Воронцова, О. С. Пономаренко, К. О. Дербеньов
Аналіз стратегій об’єднаних територіальних громад в контексті реалізації політики сталого розвитку
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

К. І. Рижова, В. М. Мандзик, А. І. Голубков
Удосконалення механізму управління водокористуванням у зоні ризикованого землеробства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ

О. М. Іванова, В. В. Іванова
Інноваційний розвиток України: стратегії, моделі, механізми
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

М. В. Костель, А. В. Самойлікова
Фінансовий менеджмент інноваційних стратегій бізнесу
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

В. В. Сабадаш, Петер Дж. Ставерманн, Р. О. Пелещенко
Competitiveness of Ukrainian Companies in Foreign Markets: New Challenges and Opportunities
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 4 МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

Млаабдал Сааді Махмуд Абаас
Передумови розвитку нафтовидобувної галузі національної економіки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 5 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Т. А. Васильєва, К. С. Дзеверіна, В. О. Касьяненко
Програмно-цільовий метод як інструмент державного регулювання стратегічного економічного розвитку України
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ

Л. Г. Мельник
Фазовий перехід: осягаючи глибинний зміст феномену
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу