Зміст №4, 2020

Л. В. ШАУЛЬСЬКА, О. В. ТОМЧУК
Людський потенціал в умовах пандемії COVID19: питання нерівності та ефективності використання
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. Г. Мельник, О. М. Маценко, В. С. Півень, O. M. Дериколенко, М. В. Кириленко
Формування людського капіталу в цифровій економіці
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

Т. А. Васильєва, О. Б. Давліканова
Формування вітчизняного патерну менеджменту дуальної вищої освіти та суперпозиція стейкхолдерів – кейс України
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. І. Карінцева, М. О. Харченко, Ю. О. Мазін, Г. С. Пономарьова
Підвищення ефективності бізнес-процесів на виробничому підприємстві
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. Сабадаш, Я. В. Чорна, К. C. Фалько
Міжнародні логістичні системи: дослідження трансформацій під впливом рецесії та визначення перспективних напрямів розвитку логістичної архітектури
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. О. Булавінова, А. С. Ігнатченко
Фінансове забезпечення розумного виробництва на шляху до Industry 4.0 в контексті сталого розвитку
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. Ю. Барвінок
Сучасні тренди та проблеми ІТ-сектора в Україні: підготовка та міграція ІТ-фахівців
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу