Зміст №4, 2012

Розділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми

Л. Г. Мельник, І. М. Бурлакова, Є. А. Зябіна
Перспективи розвитку «зеленої економіки» (погляд економіста на конференцію «Ріо + 20»
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. М. Андрєєва, М. В. Барун
Діагностика інвестицій у системі реалізації ресурсозберігаючих проектів
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. А. Некрасенко
Перспективи екологічної податкової реформи у Європі
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. М. Грановська, Н. В. Дудяк
Теоретичне обґрунтування методичного підходу щодо оцінки еколого-економічного стану меліорованих агроландшафтних систем
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Б. Л. Ковальов
Методичні підходи до формування інформаційного наповнення векторної моделі оцінки сталого способу життєдіяльності
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. Г. Потапенко
Стратегічне планування для «зеленої» економіки
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. Сабадаш
Узгодження економічних інтересів в умовах рецесії: можливості економічної політики та ризики сталого розвитку
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 2 Інноваційні процеси в економіці

Л. Г. Мельник, О. В. Кубатко
Вплив флуктуацій на розвиток соціально-економічних систем
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

А. В. Бакурова, І. С. Макарова
Модифікована модель експерименту «Суспільне благо»
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С. В. Лєонов, М. Г. Олещук
Оцінювання конкурентоспроможності кредитних послуг банків для юридичних осіб
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва

А. В. Череп, І. М. Дашко
Особливості соціально-економічного механізму управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. В. Івашова, Т. П. Гончаренко
Чинники забезпечення донесення сутності бренду через систему комунікацій підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. П. Міщук
Оцінювання ефективності системи логістики підприємства торгівлі
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Є. В. Лапін
Факторний аналіз інвестиційного потенціалу компанії
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 4 Макроекономічні механізми

А. М. Асаул, І. М. Малтиз
Концепція створення «Центру економічного розвитку» між Україною і Північно-західним федеральним округом
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. М. Фещенко
Еволюційний підхід як основа ефективного бюджетного процесу
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

К. В. Таранюк
Методичні основи управління екологічними ризиками на регіональному рівні
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. Г. Боронос, І. В. Карпенко
Фінансові інструменти регулювання процесу реалізації екологічної політики розвитку регіону
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. І. Ковтун
Визначення параметрів та оцінювання ефективності заходів державної економічної політики на основі використання економетричних моделей
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. Зайцев
Розвиток моделі врахування інфляції за формулою І. Фішера
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. М. Дерев’янко, О. А. Лукаш, О. М. Дериколенко
Фактор часу у закордонних економічних дослідженнях
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 5 Наукові повідомлення

В. В. Сабадаш, О. В. Червяцова
Макроекономічна дилема між продуктивністю праці й заробітною платою
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. Радченко
Урахування фактору часу при формуванні бюджету інтегрованих маркетингових комунікацій банку на прикладі АТ «Ощадбанк»
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. В. Лазар, О. С. Завальна
Сучасні тренди розвитку соціально відповідального інвестування: закордонний та вітчизняний досвід
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. М. Сидоренко
Інституціональне забезпечення формування та розвитку механізму банківського нагляду
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. В. Родіонова
Оцінка інноваційних ризиків на підприємствах легкої промисловості та шляхи їх мінімізації
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. Шкарупа, В. В. Гімпель
Формування економічного механізму функціонування екологоорієнтованих кластерних структур
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. О. Захаркін, М. О. Харченко, А. Л. Івахнова
Оцінка інноваційного потенціалу підприємств у контексті інноваційного розвитку регіонів
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Д. Л. Пляцук, В. В. Бойко
Економічні аспекти оцінки екологічних ризиків у техногенно навантажених регіонах
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С. М. Старченко, Т. В. Горобець
Науково-методичні підходи до формування системи моніторингу якості життя населення
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу