Новини

 

«Механізм регулювання економіки» зареєстровано у двох нових міжнародних наукометричних базах даних

Продовжуючи працювати над популяризацією міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки» та його інтеграцією у світове наукове середовище, наприкінці листопада – початку грудня 2015 р. журнал зареєстровано ще у двох відомих міжнародних базах даних:
1) Index Copernicus International (IC, Польща) – онлайнова наукометрична база даних друкованих видань і проектів, створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ. На додаток до продуктивності індекс Копернікус також пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій. База даних Index Copernicus включає станом на кінець 2015 р. більше ніж 13 000 наукових журналів. Журнали, зареєстровані в цій базі даних пройшли ретельний, багатовимірний відбір, доводячи свою високу якість.
2) Research Papers in Economics (RePEc, США) – інтернет-проект, присвячений систематизації дослідницьких робіт в галузі економіки. Це результат об'єднання зусиль сотень волонтерів та наукових організацій з 86 країн світу спрямований на підвищення доступності результатів наукових досліджень в галузі економіки. Основою проекту є децентралізована база даних препринтів, статей, книг, окремих глав книг і програмних продуктів. Зібрані дані потім використовуються в різних послугах, які служать метаданими для користувачів. База даних RePEc забезпечує доступ до більш ніж 1,9 мільйони дослідницьких матеріалів.

У подальших планах редакції – активна робота по включенню журналу до міжнародних наукометричних баз Scopus, DOAJ та інших.

Реферування журналу у визнаних міжнародних наукометричних базах даних значно розширює географію розповсюдження й можливості популяризації авторських наукових досліджень, а також сприяє зростанню наукового рейтингу як самого журналу, так і науковців та інституцій, які вони представляють.

2020-02-14 18:59:42


«Механізм регулювання економіки»: у 20-ці найбільш цитованих наукових видань України!

Згідно рейтингу найбільш цитованих наукових журналів України за даними Google Scholar (2007–2011 рр.), опублікованому на сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, (http://www.nbuv.gov.ua/portal/rating_journals.html) міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки», що видається на базі кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету (головний редактор – д.е.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування Леонід Григорович Мельник) посів почесне 20-те місце серед наукових журналів України всіх галузей наук, із п’ятирічним h-індексом (індексом Гірша, Jorge E. HirsсhIndex), який дорівнює семи.

Слід зазначити, що міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки» є єдиним науковим журналом Сумського державного університету та ВУЗів і наукових установ Сумської області, що ввійшов до даного рейтингу (який включає 100 провідних вітчизняних наукових журналів усіх галузей наук). Крім того, «Механізм регулювання економіки» – єдиний з поміж перших 20-ти, що видається державним вищим навчальним закладом (майже всі решта наукових журналів видаються Національною академією наук України та приватними організаціями). У першій двадцятці наукових журналів 17 видаються у м. Києві та лише по одному у містах Львів, Суми та Харків. Якщо ж виокремити наукові журнали, що публікують результати досліджень у галузі економічних наук, «Механізм регулювання економіки» посів одинадцяте місце серед усіх проіндексованих економічних журналів України.

2014-03-02 19:14:28

[1] [2]