Л. С. Гринів
Екологосоціогосподарські системи в умовах нерівноважного зовнішнього середовища
(мова оригіналу – українська)

Через призму новітньої фізичної економії досліджено економічні явища і процеси у тісному взаємозв’язку з енергетично-речовинними та біоінформаційними потоками, що надходять з Космосу до поверхні Землі. Зазначено, що господарська діяльність в кожній екологосоціогосподарській системі повинна здійснюватися у межах здатності локального біогеоценозу до самовідтворення. Кожна екологосоціогосподарська система є просторово детермінованою, тому її цілісність неможлива без її першооснови – територіальної цілісності. Усю сукупність природних ресурсів, а також екологічних благ охарактеризовано як акції (запаси) або потоки «корисної» реалізованої енергії Сонця, які потім втілюються в економічні блага. У статті зазначено, що природнича екологосоціогосподарська система є відкритою не тільки до навколишнього природного середовища, але й до соціально-економічної підсистеми, яка, здійснюючи процеси природокористування, створює деякі кінцеві продукти. Залежно від режиму цього природокористування, який може весь час змінюватись, виникають флуктуації рівня негентропії в цій підсистемі, що впливає на величину вільної енергії природничої підсистеми, а отже, і на її працездатність. У термодинамічному відношенні екологосоціогосподарські системи є відкриті (біофізичні) системи, в ядрі яких є ландшафтні системи, які в процесі функціонування проходять через велику кількість нерівноважних станів, що, у свою чергу, супроводжується відповідними змінами в термодинамічних параметрах їх розвитку.

Ключові слова: екологосоціогосподарська система, навколишнє природне середовище, фізична економія, природний капітал, енергія.

Розміщена в №3, 2017.

Інформація про автора(ів): Гринів Лідія Святославівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки України імені М. Туган-Барановського Львівського національного університету ім. І. Франка

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту