Л. М. Таранюк, В. М. Ігнатченко, Т. Ю. Макаренко
Економічний інструментарій фаз управління напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
(мова оригіналу – українська)

В умовах домінуючих третього і четвертого технологічного укладу вітчизняним промисловим підприємствам потрібно відповідати світовим трендам у сфері інноваційного, логістичного, економічного, організаційного та соціального розвитку продуктивних сил. З метою адаптації промислових підприємств до сучасних умов ведення господарської діяльності доцільно використовувати трансформаційні методи управління, одним із яких є реінжиніринг бізнес-процесів, що формує ефективний перехід до стійкого стану суб’єкту господарювання в умовах ринкової економіки. Авторами удосконалено економічний інструментарій реалізації напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств за фазами його управління. Сформовано систему економічних показників фаз планування, обліку, контролю, аналізу, регулювання при впровадженні напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств, що допоможе підвищити економічну ефективність господарської діяльності компаній промислового комплексу країни.

Ключові слова: реінжиніринг бізнес-процесів, система показників, фаза управління, життєвий цикл, підприємство.

Розміщена в №3, 2017.

Інформація про автора(ів): Таранюк Леонід Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
Ігнатченко Віталій Михайлович, аспірант кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
Макаренко Тетяна Юріївна, студент Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту