Т. І. Лепейко, О. В. Мазоренко
Розвиток підприємства як соціально-екологічної системи в умовах нестабільності
(мова оригіналу – українська)

У роботі проведено аналіз розвитку підприємства як соціально-екологічної системи, із застосуванням функціонального підходу визначено основні прояви такого розвитку. Обґрунтовано, що розвиток підприємства являє собою сукупність економічного, організаційного, технологічного, соціального та екологічного розвитку, при цьому соціальна й екологічна складові є невід’ємною частиною його успішного функціонування та розвитку. Узагальнено принципи, прояви та риси розвитку підприємства як соціально-екологічної системи. Визначено стимулюючі та дестимулюючі фактори соціально-екологічно орієнтованого розвитку підприємства. Узагальнено пріоритетні напрямки розвитку підприємства як соціально-екологічної системи, що виділені за функціональним аспектом. Надано характеристику напрямків розвитку підприємства за такими функціями: виробництво, інвестиції, інновації, фінанси, персонал, маркетинг, інформація та комунікації. Виділено переваги реалізації запропонованих напрямків соціально-екологічного розвитку підприємства.

Ключові слова: екологічна політика, напрямки розвитку підприємства, розвиток підприємства, соціально-екологічна система.

Розміщена в №3, 2017.

Інформація про автора(ів): Лепейко Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
Мазоренко Оксана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Текст статті: завантажити.






Повернутися до перегляду змісту