В. Г. Рогов
Економічна природа розвитку підприємства
(мова оригіналу – українська)

У статті розглянуто актуальні для України питання розвитку підприємств. Проаналізовано погляди науковців на сутність категорій розвитку та розвитку підприємства. Уточнено зміст розвитку як загальнонаукової категорії, розкрито поняття «розвиток підприємства». Досліджено зміст категорій прогресу, еволюції, генезису, зростання та руху, доведено, що їх не можна ототожнювати з розвитком. Розкрито особливості розвитку суб’єктів підприємництва порівняно з іншими системами. Визначено два підходи до розуміння природи розвитку та розвитку підприємства: перший – широкий підхід, ураховує будь-які зміни, інший – тільки позитивні. Наведено приклади можливого застосування на практиці обох трактувань сутності розвитку підприємств. Запропоновано відносити до розвитку, окрім якісних змін, також кількісні, якщо вони доповнюють якісні, створюючи ефект синергії.

Ключові слова: розвиток, підприємство, зміна, процес, стимулювання.

Розміщена в №3, 2017.

Інформація про автора(ів): Рогов В’ячеслав Георгійович, викладач кафедри економіки та організації виробництва, аспірант кафедри економічної теорії Національного університету ім. адмірала Макарова

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту